• 10 czerwca, 2022

N-tlenek trimetyloaminy (TMAO) w zdrowiu człowieka

Ze względu na liczne powiązania między N-tlenkiem trimetyloaminy (TMAO) a różnymi zaburzeniami i chorobami, temat ten jest bardzo popularny i często podejmowany przez badaczy. TMAO to związek o niskiej masie cząsteczkowej należący do klasy tlenków amin. Powstaje w procesie utleniania trimetyloaminy (TMA) przez wątrobowe monooksygenazy flawinowe (FMO1 i FMO3). TMAO powstaje głównie z substratów odżywczych pochodzących z metabolizmu fosfatydylocholiny/choliny,…

Read More
bodiesrevealed

Wpływ surowicy na elektrochemiczną detekcję

Wpływ surowicy na elektrochemiczną detekcję testów biologicznych posiadających etykiety nanocząstek Ag  The impact of serum on electrochemical detection of bioassays having silver nanoparticle (AgNP) detection labels was investigated. Each a mannequin assay and an antigen-specific sandwich bioassay for the guts failure marker NT-proBNP had been examined. In each circumstances, the AgNP labels had been conjugated to a…

Read More