• 10 czerwca, 2022

Diagnostic Utility Of Fish For MDM2 In Adipocytic Neoplasms

Klasyfikacja guzów tkanek miękkich i kości według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2013 r. uwzględnia łagodne jednostki, takie jak tłuszczak i cztery główne podtypy tłuszczakomięsaka: atypowy guz tłuszczakowaty/tłuszczakomięsaki dobrze zróżnicowane (ALT/WDL), tłuszczakomięsaki odróżnicowane (DDL), tłuszczakomięsak śluzowaty i tłuszczakomięsak wielopostaciowy tłuszczakomięsak. Ta klasyfikacja atypowych i złośliwych guzów adipocytowych ewoluowała znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad dzięki wkładowi cytogenetyki, genetyki molekularnej i korelacji immunohistochemicznych. Większość ALT/WDL można zdiagnozować histologicznie; jednak niektóre biopsje mogą być niedodiagnozowane ze względu na ogniskową atypię lub ograniczony charakter tkanki do biopsji.
Badaliśmy amplifikację MDM2 za pomocą FISH w 55 takich problematycznych guzach adipocytowych z nakładającymi się cechami morfologicznymi i przeprowadzono analizę retrospektywną w odniesieniu do odpowiadających im cech histologicznych.
Amplifikacja MDM2 prawidłowo zidentyfikowała 11 z 17 ALT/WDL (64,71% zgodności) i 8 z 10 tłuszczaków (80% zgodności). Udało nam się odróżnić tłuszczakomięsaki od innych zmian o wysokim stopniu zaawansowania mięsaków i podzielić te zmiany na podklasy na typy pleomorficzne i odróżnicowane.
FISH do amplifikacji MDM2 należy stosować jako złoty standard w połączeniu z morfologią i immunohistochemią w problematycznych nowotworach adipocytowych.

Porównanie biopsji płynnej i biopsji tkanek z cyfrowym PCR i IHC/ FISH  do wykrywania amplifikacji HER2   u chorych na raka piersi

Dwieście dwadzieścia cztery pacjentki z rakiem piersi ze sparowanymi próbkami tkanki i osocza zostały włączone do 3 ośrodków klinicznych w celu oceny czułości i swoistości cyfrowego testu amplifikacji PCR HER2. U wszystkich pacjentek stwierdzono histologicznie potwierdzoną diagnozę miejscowo zaawansowanego i nawrotowego lub przerzutowego raka piersi w stadium III/IV i określono tkankowy status HER2 za pomocą IHC/FISH. Dla wszystkich 224 pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi czułość między dPCR w osoczu a IHC/FISH w próbkach tkanek wynosi 43,75% (42/96), swoistość 84,38% (108/128), a ogólna zgodność 66,96% (150). /224). Co ciekawe, kiedy osobno przyjrzeliśmy się stadium III, stadium IV i nawrotowemu lub przerzutowemu rakowi piersi, w porównaniu z IHC/FISH w próbkach tkanek, czułość dPCR w osoczu wzrasta z 37,93% (11/29) dla stadium III do 41.
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała zwiększoną czułość o 51,61% (16/31). Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, że wraz ze wzrostem masy guza czułość będzie wzrastać. Z drugiej strony swoistość spadła z 92,68% (38/41) dla stadium III do 86,44% (51/59) dla raka w stadium IV. Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała swoistość tylko 67,86% (19/28). Wynika to częściowo z heterogeniczności między nowotworami i wewnątrz guza. Wielu pacjentów, u których stwierdzono negatywny wynik amplifikacji HER2 w biopsji tkanek, mogło mieć guzy HER2-dodatnie w innych miejscach, co zostało wykryte przez biopsję płynną.
Badanie to sugerowało konieczność biopsji płynnej do wykrywania amplifikacji HER2 i wykazało, że cyfrowy PCR może być stosowany jako towarzyszące narzędzie diagnostyczne do określenia statusu amplifikacji HER2. Zasugerowano również, że biopsja płynna powinna następować po ujemnym wyniku biopsji tkanek, aby uniknąć wyników fałszywie ujemnych, szczególnie w przypadku pacjentów w późnym stadium raka piersi oraz tych, u których wystąpił nawrót choroby lub stały się oporne na obecną terapię. Przyszłe badania powinny koncentrować się na skutkach terapeutycznych u pacjentów, u których stwierdzono HER2-dodatni na podstawie biopsji płynnej i pobraniu dodatkowych biopsji tkanek w celu zidentyfikowania guza HER2-dodatniego, gdy oryginalna biopsja tkanki i biopsja płynna nie są zgodne.

Spożycie ryb w diecie   i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 a  przeżycie raka  : przegląd systematyczny i metaanaliza

Sugeruje się, że ryby i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) odgrywają rolę w poprawie rokowania na raka. Jednak wyniki badań epidemiologicznych pozostają niespójne. W tym miejscu oceniamy związek między spożyciem ryb i/lub omega-3 PUFA a rokowaniem na raka za pomocą metaanalizy badań obserwacyjnych. Przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie powiązanych publikacji z wykorzystaniem baz danych PubMed i Web of Science.
Współczynniki ryzyka (HR) i 95% przedziały ufności (CI) zostały wyodrębnione, a następnie połączone przy użyciu modelu efektów losowych. Potencjalne liniowe i nieliniowe zależności dawka-odpowiedź zostały zbadane przy użyciu uogólnionej oceny metodą najmniejszych kwadratów i ograniczonych splajnów sześciennych. W rezultacie do naszej analizy włączono 21 badań kohortowych. W porównaniu z najniższą kategorią, najwyższa kategoria spożycia ryb wiązała się z istotnie niższą śmiertelnością u pacjentów z rakiem jajnika ( n  = 1, HR = 0,74, 95% CI: 0,57-0,95) i całkowitym rakiem ( n  = 12, HR = = 0,87, 95% CI: 0,81-0,94).
Spożycie morskich kwasów tłuszczowych omega-3 zamiast całkowitego spożycia kwasów omega-3 PUFA wykazało znaczący wpływ ochronny na przeżycie raka całkowitego ( n  = 8, HR = 0,81, 95% CI: 0,71-0,94), w szczególności raka prostaty ( n  = 2, HR = 0,62, 95% CI: 0,46-0,82). Metaanaliza zależności dawka-odpowiedź wykazała nieliniową i liniową zależność odpowiednio między spożyciem ryb, a także spożyciem morskich kwasów tłuszczowych omega-3 i całkowitym przeżyciem raka. Podsumowując, nasza analiza wykazała ochronny wpływ spożycia ryb dietetycznych i morskich kwasów tłuszczowych omega-3 na przeżycie raka.

Stan odżywienia przewiduje wchłanianie kwasów tłuszczowych z  ryb  i suplementów oleju sojowego w leczeniu zmęczenia związanego z  rakiem : wyniki ogólnokrajowego badania fazy II

Zmęczenie związane z rakiem jest powszechnym i wyniszczającym stanem, który utrzymuje się przez lata do przeżycia. Badania oceniające zarówno suplementację olejem rybim pod kątem zmęczenia, jak i powiązania między spożyciem oleju rybiego a zmęczeniem wykazały mieszane efekty; nie wiadomo, jakie czynniki przyczyniają się do tych różnicowych efektów. Tutaj sprawdzamy, czy stan odżywienia osób, które przeżyły raka, był związany ze stężeniem omega-3 w surowicy lub zmianą omega-3 w surowicy podczas badania suplementacji olejem rybim, a następnie czy którykolwiek z tych czynników był związany ze zmęczeniem.
 • Osoby, które przeżyły raka piersi 4–36 miesięcy po leczeniu z umiarkowanym lub ciężkim zmęczeniem, zostały losowo przydzielone do przyjmowania 6 g oleju rybiego, 6 g oleju sojowego lub 3 g każdego z nich dziennie przez 6 tygodni. Wyjściowy stan odżywienia obliczono przy użyciu narzędzia Controlling Nutritional Status (albumina surowicy, limfocyty, cholesterol).
 • Na początku i po interwencji oznaczano ilościowo kwasy tłuszczowe w surowicy i oceniano zmęczenie za pomocą wielowymiarowego inwentarza objawów zmęczenia. Uczestnicy ( n  = 85) mieli 61,2 ± 9,7 lat i wskaźnik masy ciała 31,9 ± 6,7 kg/m 2 ; 69% miało dobry wynik żywieniowy, a 31% miało lekkie lub umiarkowane niedożywienie.
 • Osoby z dobrym stanem odżywienia miały wyższy całkowity poziom omega-3 w surowicy na początku badania ( p  = 0,013) i większy wzrost stężenia omega-3 w surowicy po suplementacji ( p  = 0,003).
 • Wśród osób, którym suplementowano olej rybi, większy wzrost poziomu kwasów omega-3 w surowicy wiązał się z większą poprawą zmęczenia. Podsumowując, dobry stan odżywienia może zwiększyć wchłanianie suplementów kwasów tłuszczowych, zwiększając ich zdolność do poprawy zmęczenia.

Olej rybi  , polifenole roślinne i ich połączenia nie mają  wpływu na wzrost guza  u myszy z heteroprzeszczepem ludzkiego raka płuc i okrężnicy

Celem tego badania była ocena, czy kombinacje składników o znanych właściwościach przeciw kacheksji (olej rybny-FO z kurkuminą lub ekstraktem z zielonej herbaty-GTE) mają niekorzystny wpływ na wzrost guza, przy użyciu modeli mysich heteroprzeszczepów ludzkiego raka. FO (EPA/DHA 360 mg/kg mc), GTE (90 mg/kg mc) i kurkuminę (180 mg/kg mc) podawano doustnie, pojedynczo lub w połączeniu, nagim myszom z ludzkimi niedrobnokomórkowymi komórkami A549 rak płuc lub nowotwory ludzkiego raka okrężnicy SW620. Oceniono masę ciała, wzrost guza, czas przeżycia i inne kliniczne punkty końcowe.

Fish Tumor necrosis factor a(TNF-a)ELISA Kit

YLA0053FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Tumor necrosis factor a(TNF-a)ELISA Kit

YLA0053FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Tumor necrosis factor Alpha ELISA KIT

ELA-E0133f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Tumor necrosis factor α(TNF-α) Elisa Kit

EK750127 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

EKC32171-48T Biomatik Corporation 48T 631.26 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

EKC32171-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4283.55 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

EKC32171-96T Biomatik Corporation 96T 901.8 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

EK6193 SAB 96Т 799 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

AE13962FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

AE13962FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

CSB-E13254Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

1-CSB-E13254Fh Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit

SL0055FI Sunlong - 528 EUR

Fish Tumor necrosis factor α-TNF-α ELISA Kit

QY-E160068 Qayee Biotechnology 96T 580 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

Fish Tumor necrosis Factor α-induced Protein 2, TNFαIP2 GENLISA ELISA

KLF0117 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

Fish Inhibin A (INHA) ELISA Kit

NSL0009Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Bisphenol A (BPA)ELISA Kit

QY-E160056 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Immunoglobulin A(IgA) Elisa Kit

EK750266 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

AE64492FI-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Fish Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit

AE64492FI-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Fish Serum Amyloid A (SAA) ELISA Kit

SL0060FI Sunlong - 528 EUR

Fish Serum amyloid A(SAA)ELISA Kit

YLA0072FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Serum amyloid A(SAA)ELISA Kit

YLA0072FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Serum amyloid A-SAA ELISA Kit

QY-E160083 Qayee Biotechnology 96T 580 EUR

Fish PV ELISA Kit

QY-E150010 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish FSH ELISA kit

QY-E160041 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish MHC ELISA Kit

SL0026FI Sunlong - 528 EUR

Fish ACTH ELISA Kit

SL0000FI Sunlong - 528 EUR

Fish AMPK ELISA Kit

SL0002FI Sunlong - 528 EUR

Fish pAMPK ELISA kit

ELA-E1671f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish CYP7A1 ELISA Kit

ELA-0133F Lifescience Market 96 Tests 894 EUR

Fish Leptin ELISA kit

E01A104722 BlueGene 96T 700 EUR

Fish ghrelin Elisa kit

EK750007 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

EK8732 SAB 96Т 799 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-48T Biomatik Corporation 48T 604.03 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4098.78 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-96T Biomatik Corporation 96T 862.9 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

AE30071FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

AE30071FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

CSB-EL018811FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

1-CSB-EL018811FI Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Hirudin ELISA Kit

NSL0006Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish ghrelin ELISA Kit

SL0027FI Sunlong - 528 EUR

Fish Trypsin ELISA Kit

SL0095FI Sunlong - Ask for price

Fish Cortisol ELISA Kit

EKC31067-48T Biomatik Corporation 48T 328.86 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

EKC31067-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2231.55 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

EKC31067-96T Biomatik Corporation 96T 469.8 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

ELA-E0462f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish estrogen ELISA Kit

ELA-E0696f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

EK0067 SAB 96 tests 659 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F1 ChemNorm 96T 530.4 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F2 ChemNorm 48T 351.6 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CSB-E08487f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

1-CSB-E08487f Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cortisol ELISA Kit

NSL0005Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

SL0014FI Sunlong - 528 EUR

Fish Thyroxine ELISA Kit

ELA-E0452f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish phosvitin ELISA Kit

ELA-E1679f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Thyroxine ELISA kit

55R-1941 Fitzgerald 96 tests 625 EUR

Fish Prolactin ELISA kit

55R-2035 Fitzgerald 96 tests 730 EUR

Fish estradiol ELISA Kit

QY-E160034 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish glutathione ELISA Kit

ELA-E0294f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish prothrombin ELISA Kit

QY-E160030 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Progesterone ELISA kit

ELA-E0459f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Triglyceride ELISA kit

E01A104724 BlueGene 96T 700 EUR

Fish Testosterone ELISA Kit

QY-E160033 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Testosterone ELISA Kit

SL0032FI Sunlong - 528 EUR

Fish Streptozotocin ELISA kit

E01A104716 BlueGene 96T 700 EUR

Fish Malondialdehyde ELISA Kit

ELA-E0597f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish(IL-1β) ELISA Kit

QY-E160032 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Pepsin(PP)ELISA Kit

YLA0049FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Pepsin(PP)ELISA Kit

YLA0049FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish IL-1beta Elisa Kit

EK750005 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

EK10119 SAB 96Т 799 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

AE35762FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

AE35762FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Leptin(Lep) ELISA Kit

NSL0012Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Lipase(LPS) ELISA Kit

NSL0013Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

SL0049FI Sunlong - 528 EUR

Fish leptin(LEP) ELISA Kit

YLA0022FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish leptin(LEP) ELISA Kit

YLA0022FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Insulin,INS ELISA Kit

EKC32156-48T Biomatik Corporation 48T 647.15 EUR

Fish Insulin,INS ELISA Kit

EKC32156-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4391.38 EUR

Fish Insulin,INS ELISA Kit

EKC32156-96T Biomatik Corporation 96T 924.5 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

EKC42066-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

EKC42066-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

EKC42066-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Fish C-Peptide ELISA Kit

ELA-E0447f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Insulin (INS) ELISA Kit

EK11547 SAB 96Т 799 EUR

Fish Insulin (INS) ELISA Kit

AE60754FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Insulin (INS) ELISA Kit

AE60754FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Glucagon (GC) ELISA Kit

AE63704FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Glucagon (GC) ELISA Kit

AE63704FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

CSB-E12123Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

1-CSB-E12123Fh Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish dopamine(DA) ELISA kit

CSB-EQ027496FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

1-CSB-EQ027496FI Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Insulin(INS) ELISA Kit

NSL0010Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Ferritin (FE) ELISA Kit

QY-E160031 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish TBARS(TBARS)ELISA Kit

QY-E160040 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Dopamine(DA)ELISA Kit

QY-E160057 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish estrogen,E ELISA Kit

SL0011FI Sunlong - 528 EUR

Fish Dopamine (DA) ELISA Kit

SL0046FI Sunlong - 528 EUR

Fish Insulin(INS) ELISA Kit

SL0066FI Sunlong - Ask for price

Fish dopamine(DA)ELISA KIT

YLA0021FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish dopamine(DA)ELISA KIT

YLA0021FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

abx051599-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Fish Thyroxine,T4 Elisa Kit

EK750003 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish estradiol(E2) Elisa Kit

EK750010 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Melatonin (MT) Elisa Kit

EK750011 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Catalase (CAT) Elisa kit

EK750017 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

EKC32145-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

EKC32145-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

EKC32145-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EKC40454-48T Biomatik Corporation 48T 312.2 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EKC40454-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2118.5 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EKC40454-96T Biomatik Corporation 96T 446 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

EK9995 SAB 96Т 799 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

EK6864 SAB 96Т 799 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

EK11313 SAB 96Т 799 EUR

Fish Phosvitin (PV) ELISA Kit

EK12207 SAB 96Т 799 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

EK12242 SAB 96Т 799 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

EK0068 SAB 96 tests 779 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EK0073 SAB 96 tests 629 EUR

Fish Estradiol (E2) ELISA Kit

EK10514 SAB 96Т 799 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

AE59165FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

AE59165FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

AE34674FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

AE34674FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

CN-00301F1 ChemNorm 96T 546 EUR

Fish Thyroxine,T5 ELISA Kit

CN-00301F2 ChemNorm 48T 364.8 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

AE16229FI-48Tests Abebio 48 Tests 200 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

AE16229FI-96Tests Abebio 96 Tests 360 EUR

Fish Estradiol (E2) ELISA Kit

AE46327FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Estradiol (E2) ELISA Kit

AE46327FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Cortisol (COR) ELISA Kit

AE49338FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Cortisol (COR) ELISA Kit

AE49338FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Phosvitin (PV) ELISA Kit

AE63258FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Phosvitin (PV) ELISA Kit

AE63258FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

AE63296FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

AE63296FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

CSB-E15928Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

1-CSB-E15928Fh Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

CSB-E13017Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

1-CSB-E13017Fh Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

CSB-E08489f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

1-CSB-E08489f Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish β-carotene ELISA Kit

NSL0016Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

QY-E150003 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

QY-E160039 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

QY-E160045 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Aconitase 1 ELISA Kit

QY-E160048 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Serotonin(ST)ELISA Kit

QY-E160055 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

SL0017FI Sunlong - 528 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

SL0028FI Sunlong - 528 EUR

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

SL0033FI Sunlong - 528 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

SL0036FI Sunlong - 528 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

SL0050FI Sunlong - 528 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

YLA0003FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

YLA0003FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

YLA0010FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

YLA0010FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Cortisol(COR) ELISA Kit

YLA0011FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Cortisol(COR) ELISA Kit

YLA0011FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Catalase (CAT)ELISA Kit

YLA0014FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Catalase (CAT)ELISA Kit

YLA0014FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish lysozyme(LZM)ELISA Kit

YLA0020FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish lysozyme(LZM)ELISA Kit

YLA0020FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Melatonin(MT) ELISA Kit

YLA0023FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price
Składniki same lub w kombinacjach były dobrze tolerowane zarówno przez myszy z nowotworem płuc, jak i okrężnicy. Nie było znaczących różnic między grupami pomiędzy indywidualnymi lub skojarzonymi terapiami wzrostu guza (A549 lub SW620) mierzonych medianą czasu w dniach do punktu końcowego objętości guza (TTE). Wyniki TTE wskazują, że te składniki (same lub w połączeniu) nie wpływały niekorzystnie na wzrost guza. Nie zaobserwowano znaczących różnic w masach ciała lub przeżyciach między grupami kontrolnymi i leczonymi, co wskazuje na brak niekorzystnych skutków zdrowotnych składników. Podsumowując, FO, GTE lub kurkumina podawane w monoterapii iw połączeniu były dobrze tolerowane i nie wykazywały niekorzystnego wpływu na wzrost guza w mysich modelach heteroprzeszczepów raka płuc i okrężnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *