• 10 czerwca, 2022

Diagnostic Utility Of Fish For MDM2 In Adipocytic Neoplasms

Klasyfikacja guzów tkanek miękkich i kości według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2013 r. uwzględnia łagodne jednostki, takie jak tłuszczak i cztery główne podtypy tłuszczakomięsaka: atypowy guz tłuszczakowaty/tłuszczakomięsaki dobrze zróżnicowane (ALT/WDL), tłuszczakomięsaki odróżnicowane (DDL), tłuszczakomięsak śluzowaty i tłuszczakomięsak wielopostaciowy tłuszczakomięsak. Ta klasyfikacja atypowych i złośliwych guzów adipocytowych ewoluowała znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad dzięki wkładowi cytogenetyki, genetyki molekularnej i korelacji immunohistochemicznych. Większość ALT/WDL można zdiagnozować histologicznie; jednak niektóre biopsje mogą być niedodiagnozowane ze względu na ogniskową atypię lub ograniczony charakter tkanki do biopsji.
Badaliśmy amplifikację MDM2 za pomocą FISH w 55 takich problematycznych guzach adipocytowych z nakładającymi się cechami morfologicznymi i przeprowadzono analizę retrospektywną w odniesieniu do odpowiadających im cech histologicznych.
Amplifikacja MDM2 prawidłowo zidentyfikowała 11 z 17 ALT/WDL (64,71% zgodności) i 8 z 10 tłuszczaków (80% zgodności). Udało nam się odróżnić tłuszczakomięsaki od innych zmian o wysokim stopniu zaawansowania mięsaków i podzielić te zmiany na podklasy na typy pleomorficzne i odróżnicowane.
FISH do amplifikacji MDM2 należy stosować jako złoty standard w połączeniu z morfologią i immunohistochemią w problematycznych nowotworach adipocytowych.

Porównanie biopsji płynnej i biopsji tkanek z cyfrowym PCR i IHC/ FISH  do wykrywania amplifikacji HER2   u chorych na raka piersi

Dwieście dwadzieścia cztery pacjentki z rakiem piersi ze sparowanymi próbkami tkanki i osocza zostały włączone do 3 ośrodków klinicznych w celu oceny czułości i swoistości cyfrowego testu amplifikacji PCR HER2. U wszystkich pacjentek stwierdzono histologicznie potwierdzoną diagnozę miejscowo zaawansowanego i nawrotowego lub przerzutowego raka piersi w stadium III/IV i określono tkankowy status HER2 za pomocą IHC/FISH. Dla wszystkich 224 pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi czułość między dPCR w osoczu a IHC/FISH w próbkach tkanek wynosi 43,75% (42/96), swoistość 84,38% (108/128), a ogólna zgodność 66,96% (150). /224). Co ciekawe, kiedy osobno przyjrzeliśmy się stadium III, stadium IV i nawrotowemu lub przerzutowemu rakowi piersi, w porównaniu z IHC/FISH w próbkach tkanek, czułość dPCR w osoczu wzrasta z 37,93% (11/29) dla stadium III do 41.
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała zwiększoną czułość o 51,61% (16/31). Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, że wraz ze wzrostem masy guza czułość będzie wzrastać. Z drugiej strony swoistość spadła z 92,68% (38/41) dla stadium III do 86,44% (51/59) dla raka w stadium IV. Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała swoistość tylko 67,86% (19/28). Wynika to częściowo z heterogeniczności między nowotworami i wewnątrz guza. Wielu pacjentów, u których stwierdzono negatywny wynik amplifikacji HER2 w biopsji tkanek, mogło mieć guzy HER2-dodatnie w innych miejscach, co zostało wykryte przez biopsję płynną.
Badanie to sugerowało konieczność biopsji płynnej do wykrywania amplifikacji HER2 i wykazało, że cyfrowy PCR może być stosowany jako towarzyszące narzędzie diagnostyczne do określenia statusu amplifikacji HER2. Zasugerowano również, że biopsja płynna powinna następować po ujemnym wyniku biopsji tkanek, aby uniknąć wyników fałszywie ujemnych, szczególnie w przypadku pacjentów w późnym stadium raka piersi oraz tych, u których wystąpił nawrót choroby lub stały się oporne na obecną terapię. Przyszłe badania powinny koncentrować się na skutkach terapeutycznych u pacjentów, u których stwierdzono HER2-dodatni na podstawie biopsji płynnej i pobraniu dodatkowych biopsji tkanek w celu zidentyfikowania guza HER2-dodatniego, gdy oryginalna biopsja tkanki i biopsja płynna nie są zgodne.

Spożycie ryb w diecie   i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 a  przeżycie raka  : przegląd systematyczny i metaanaliza

Sugeruje się, że ryby i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) odgrywają rolę w poprawie rokowania na raka. Jednak wyniki badań epidemiologicznych pozostają niespójne. W tym miejscu oceniamy związek między spożyciem ryb i/lub omega-3 PUFA a rokowaniem na raka za pomocą metaanalizy badań obserwacyjnych. Przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie powiązanych publikacji z wykorzystaniem baz danych PubMed i Web of Science.
Współczynniki ryzyka (HR) i 95% przedziały ufności (CI) zostały wyodrębnione, a następnie połączone przy użyciu modelu efektów losowych. Potencjalne liniowe i nieliniowe zależności dawka-odpowiedź zostały zbadane przy użyciu uogólnionej oceny metodą najmniejszych kwadratów i ograniczonych splajnów sześciennych. W rezultacie do naszej analizy włączono 21 badań kohortowych. W porównaniu z najniższą kategorią, najwyższa kategoria spożycia ryb wiązała się z istotnie niższą śmiertelnością u pacjentów z rakiem jajnika ( n  = 1, HR = 0,74, 95% CI: 0,57-0,95) i całkowitym rakiem ( n  = 12, HR = = 0,87, 95% CI: 0,81-0,94).
Spożycie morskich kwasów tłuszczowych omega-3 zamiast całkowitego spożycia kwasów omega-3 PUFA wykazało znaczący wpływ ochronny na przeżycie raka całkowitego ( n  = 8, HR = 0,81, 95% CI: 0,71-0,94), w szczególności raka prostaty ( n  = 2, HR = 0,62, 95% CI: 0,46-0,82). Metaanaliza zależności dawka-odpowiedź wykazała nieliniową i liniową zależność odpowiednio między spożyciem ryb, a także spożyciem morskich kwasów tłuszczowych omega-3 i całkowitym przeżyciem raka. Podsumowując, nasza analiza wykazała ochronny wpływ spożycia ryb dietetycznych i morskich kwasów tłuszczowych omega-3 na przeżycie raka.

Stan odżywienia przewiduje wchłanianie kwasów tłuszczowych z  ryb  i suplementów oleju sojowego w leczeniu zmęczenia związanego z  rakiem : wyniki ogólnokrajowego badania fazy II

Zmęczenie związane z rakiem jest powszechnym i wyniszczającym stanem, który utrzymuje się przez lata do przeżycia. Badania oceniające zarówno suplementację olejem rybim pod kątem zmęczenia, jak i powiązania między spożyciem oleju rybiego a zmęczeniem wykazały mieszane efekty; nie wiadomo, jakie czynniki przyczyniają się do tych różnicowych efektów. Tutaj sprawdzamy, czy stan odżywienia osób, które przeżyły raka, był związany ze stężeniem omega-3 w surowicy lub zmianą omega-3 w surowicy podczas badania suplementacji olejem rybim, a następnie czy którykolwiek z tych czynników był związany ze zmęczeniem.
 • Osoby, które przeżyły raka piersi 4–36 miesięcy po leczeniu z umiarkowanym lub ciężkim zmęczeniem, zostały losowo przydzielone do przyjmowania 6 g oleju rybiego, 6 g oleju sojowego lub 3 g każdego z nich dziennie przez 6 tygodni. Wyjściowy stan odżywienia obliczono przy użyciu narzędzia Controlling Nutritional Status (albumina surowicy, limfocyty, cholesterol).
 • Na początku i po interwencji oznaczano ilościowo kwasy tłuszczowe w surowicy i oceniano zmęczenie za pomocą wielowymiarowego inwentarza objawów zmęczenia. Uczestnicy ( n  = 85) mieli 61,2 ± 9,7 lat i wskaźnik masy ciała 31,9 ± 6,7 kg/m 2 ; 69% miało dobry wynik żywieniowy, a 31% miało lekkie lub umiarkowane niedożywienie.
 • Osoby z dobrym stanem odżywienia miały wyższy całkowity poziom omega-3 w surowicy na początku badania ( p  = 0,013) i większy wzrost stężenia omega-3 w surowicy po suplementacji ( p  = 0,003).
 • Wśród osób, którym suplementowano olej rybi, większy wzrost poziomu kwasów omega-3 w surowicy wiązał się z większą poprawą zmęczenia. Podsumowując, dobry stan odżywienia może zwiększyć wchłanianie suplementów kwasów tłuszczowych, zwiększając ich zdolność do poprawy zmęczenia.

Olej rybi  , polifenole roślinne i ich połączenia nie mają  wpływu na wzrost guza  u myszy z heteroprzeszczepem ludzkiego raka płuc i okrężnicy

Celem tego badania była ocena, czy kombinacje składników o znanych właściwościach przeciw kacheksji (olej rybny-FO z kurkuminą lub ekstraktem z zielonej herbaty-GTE) mają niekorzystny wpływ na wzrost guza, przy użyciu modeli mysich heteroprzeszczepów ludzkiego raka. FO (EPA/DHA 360 mg/kg mc), GTE (90 mg/kg mc) i kurkuminę (180 mg/kg mc) podawano doustnie, pojedynczo lub w połączeniu, nagim myszom z ludzkimi niedrobnokomórkowymi komórkami A549 rak płuc lub nowotwory ludzkiego raka okrężnicy SW620. Oceniono masę ciała, wzrost guza, czas przeżycia i inne kliniczne punkty końcowe.

Fish Tumor necrosis factor Alpha ELISA KIT

ELA-E0133f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Bisphenol A (BPA)ELISA Kit

QY-E160056 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

CSB-E13254Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

1-CSB-E13254Fh Cusabio
 • 946.00 EUR
 • 5782.00 EUR
 • 3060.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-48T Abbkine 48T 354 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2252 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-96T Abbkine 96T 572 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

CSB-EL018811FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

1-CSB-EL018811FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cortisol ELISA Kit

CSB-E08487f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

1-CSB-E08487f Cusabio
 • 500.00 EUR
 • 3402.00 EUR
 • 1820.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish PV ELISA Kit

QY-E150010 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish prothrombin ELISA Kit

QY-E160030 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Testosterone ELISA Kit

QY-E160033 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish estradiol ELISA Kit

QY-E160034 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish FSH ELISA kit

QY-E160041 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F1 ChemNorm 96T 442 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F2 ChemNorm 48T 293 EUR

Fish CYP7A1 ELISA Kit

ELA-0133F Lifescience Market 96 Tests 745 EUR

Fish glutathione ELISA Kit

ELA-E0294f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Thyroxine ELISA Kit

ELA-E0452f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Progesterone ELISA kit

ELA-E0459f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

ELA-E0462f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Malondialdehyde ELISA Kit

ELA-E0597f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish estrogen ELISA Kit

ELA-E0696f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish pAMPK ELISA kit

ELA-E1671f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish phosvitin ELISA Kit

ELA-E1679f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Thyroxine ELISA kit

55R-1941 Fitzgerald 96 tests 590 EUR

Fish Prolactin ELISA kit

55R-2035 Fitzgerald 96 tests 671 EUR

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 Alpha Diagnostics 1 202 EUR

Fish Estrogen ELISA

QY-E150006 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish EstradiolELISA Kit

ELA-E0461f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

CSB-EL006394FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

1-CSB-EL006394FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish metallothionein(MT)ELISA kit

CSB-EQ027262FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish metallothionein(MT)ELISA kit

1-CSB-EQ027262FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish 17-hydroxypregnenolone ELISA kit

CSB-EQ027292FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish 17-hydroxypregnenolone ELISA kit

1-CSB-EQ027292FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish dopamine(DA) ELISA kit

CSB-EQ027496FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

1-CSB-EQ027496FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

CSB-E08489f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

1-CSB-E08489f Cusabio
 • 480.00 EUR
 • 3235.00 EUR
 • 1733.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Testosterone(T) ELISA Kit

CSB-E17554Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Testosterone(T) ELISA Kit

1-CSB-E17554Fh Cusabio
 • 602.00 EUR
 • 4238.00 EUR
 • 2256.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

CSB-E13017Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

1-CSB-E13017Fh Cusabio
 • 592.00 EUR
 • 4155.00 EUR
 • 2212.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cholecystokinin(CCK) ELISA Kit

CSB-E13054Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Cholecystokinin(CCK) ELISA Kit

1-CSB-E13054Fh Cusabio
 • 946.00 EUR
 • 5782.00 EUR
 • 3060.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

CSB-E15928Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

1-CSB-E15928Fh Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit

CSB-E17001Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit

1-CSB-E17001Fh Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

CSB-E17295Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

1-CSB-E17295Fh Cusabio
 • 602.00 EUR
 • 4238.00 EUR
 • 2256.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Insulin, INS ELISA Kit

CSB-E12123Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

1-CSB-E12123Fh Cusabio
 • 967.00 EUR
 • 5925.00 EUR
 • 3134.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

abx051599-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

Fish Vitellogenin (VTG) ELISA Kit

abx157269-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

CGA ELISA Kit (Fish) (OKEH03759)

OKEH03759 Aviva Systems Biology 96 Wells 479 EUR

GNRH1 ELISA Kit (Fish) (OKEH07496)

OKEH07496 Aviva Systems Biology 96 Wells 1327 EUR

Thyroxine ELISA Kit (Fish) (OKCA00349)

OKCA00349 Aviva Systems Biology 96 Wells 578 EUR

IGF2 ELISA Kit (Fish) (OKCA01046)

OKCA01046 Aviva Systems Biology 96 Wells 930 EUR

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

QY-E150001 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

QY-E150003 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish cortisol (Cortisol) ELISA Kit

QY-E150019 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Ferritin (FE) ELISA Kit

QY-E160031 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish(IL-1β) ELISA Kit

QY-E160032 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

QY-E160039 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish TBARS(TBARS)ELISA Kit

QY-E160040 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

QY-E160045 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Aconitase 1 ELISA Kit

QY-E160048 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Serotonin(ST)ELISA Kit

QY-E160055 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Dopamine(DA)ELISA Kit

QY-E160057 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

FIsh Histamine (His) ELISA Kit

QY-E160058 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Norepinephrine (NE) ELISA Kit

QY-E160059 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Malondialdehyde(MDA) ELISA Kit

QY-E160060 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

ELISA kit for Fish Cortisol

EK0067 SAB 96 tests 603 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

CN-00301F1 ChemNorm 96T 455 EUR

Fish Thyroxine,T5 ELISA Kit

CN-00301F2 ChemNorm 48T 304 EUR

Fish growth hormone ELISA Kit

ELA-E0044f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Interleukin 1Alpha ELISA kit

ELA-E0071f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Interleukin 6 ELISA KIT

ELA-E0079f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Luteinizing Hormone ELISA Kit

ELA-E0441f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish C-Peptide ELISA Kit

ELA-E0447f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Tri- iodothyronine ELISA Kit

ELA-E0453f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Noradrenaline, NE ELISA Kit

ELA-E0907f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Corticotropin, ACTH ELISA KIT

ELI-02831s Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish gelatin (cold water fish)

GELF14-N-50 Alpha Diagnostics 50 ml 103 EUR

Fish free thyroxine (FT4) ELISA kit

CSB-EQF027512FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish free thyroxine (FT4) ELISA kit

1-CSB-EQF027512FI Cusabio
 • 602.00 EUR
 • 4238.00 EUR
 • 2256.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish (Salmon) leptin (LEP) ELISA kit

CSB-EL012870FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish (Salmon) leptin (LEP) ELISA kit

1-CSB-EL012870FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Tri-iodothyronine, T3 ELISA Kit

CSB-E08488f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Tri-iodothyronine, T3 ELISA Kit

1-CSB-E08488f Cusabio
 • 602.00 EUR
 • 4238.00 EUR
 • 2256.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E09727s Cusabio
 • 967.00 EUR
 • 5925.00 EUR
 • 3134.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Apolipoprotein B (APOB) ELISA kit

CSB-EL001918FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Apolipoprotein B (APOB) ELISA kit

1-CSB-EL001918FI Cusabio
 • 703.00 EUR
 • 4843.00 EUR
 • 2570.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Apolipoprotein E(APOE) ELISA kit

CSB-EL001936FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Apolipoprotein E(APOE) ELISA kit

1-CSB-EL001936FI Cusabio
 • 703.00 EUR
 • 4843.00 EUR
 • 2570.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Składniki same lub w kombinacjach były dobrze tolerowane zarówno przez myszy z nowotworem płuc, jak i okrężnicy. Nie było znaczących różnic między grupami pomiędzy indywidualnymi lub skojarzonymi terapiami wzrostu guza (A549 lub SW620) mierzonych medianą czasu w dniach do punktu końcowego objętości guza (TTE). Wyniki TTE wskazują, że te składniki (same lub w połączeniu) nie wpływały niekorzystnie na wzrost guza. Nie zaobserwowano znaczących różnic w masach ciała lub przeżyciach między grupami kontrolnymi i leczonymi, co wskazuje na brak niekorzystnych skutków zdrowotnych składników. Podsumowując, FO, GTE lub kurkumina podawane w monoterapii iw połączeniu były dobrze tolerowane i nie wykazywały niekorzystnego wpływu na wzrost guza w mysich modelach heteroprzeszczepów raka płuc i okrężnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.