• 10 czerwca, 2022

Diagnostic Utility Of Fish For MDM2 In Adipocytic Neoplasms

Klasyfikacja guzów tkanek miękkich i kości według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2013 r. uwzględnia łagodne jednostki, takie jak tłuszczak i cztery główne podtypy tłuszczakomięsaka: atypowy guz tłuszczakowaty/tłuszczakomięsaki dobrze zróżnicowane (ALT/WDL), tłuszczakomięsaki odróżnicowane (DDL), tłuszczakomięsak śluzowaty i tłuszczakomięsak wielopostaciowy tłuszczakomięsak. Ta klasyfikacja atypowych i złośliwych guzów adipocytowych ewoluowała znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad dzięki wkładowi cytogenetyki, genetyki molekularnej i korelacji immunohistochemicznych. Większość ALT/WDL można zdiagnozować histologicznie; jednak niektóre biopsje mogą być niedodiagnozowane ze względu na ogniskową atypię lub ograniczony charakter tkanki do biopsji.
Badaliśmy amplifikację MDM2 za pomocą FISH w 55 takich problematycznych guzach adipocytowych z nakładającymi się cechami morfologicznymi i przeprowadzono analizę retrospektywną w odniesieniu do odpowiadających im cech histologicznych.
Amplifikacja MDM2 prawidłowo zidentyfikowała 11 z 17 ALT/WDL (64,71% zgodności) i 8 z 10 tłuszczaków (80% zgodności). Udało nam się odróżnić tłuszczakomięsaki od innych zmian o wysokim stopniu zaawansowania mięsaków i podzielić te zmiany na podklasy na typy pleomorficzne i odróżnicowane.
FISH do amplifikacji MDM2 należy stosować jako złoty standard w połączeniu z morfologią i immunohistochemią w problematycznych nowotworach adipocytowych.

Porównanie biopsji płynnej i biopsji tkanek z cyfrowym PCR i IHC/ FISH  do wykrywania amplifikacji HER2   u chorych na raka piersi

Dwieście dwadzieścia cztery pacjentki z rakiem piersi ze sparowanymi próbkami tkanki i osocza zostały włączone do 3 ośrodków klinicznych w celu oceny czułości i swoistości cyfrowego testu amplifikacji PCR HER2. U wszystkich pacjentek stwierdzono histologicznie potwierdzoną diagnozę miejscowo zaawansowanego i nawrotowego lub przerzutowego raka piersi w stadium III/IV i określono tkankowy status HER2 za pomocą IHC/FISH. Dla wszystkich 224 pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi czułość między dPCR w osoczu a IHC/FISH w próbkach tkanek wynosi 43,75% (42/96), swoistość 84,38% (108/128), a ogólna zgodność 66,96% (150). /224). Co ciekawe, kiedy osobno przyjrzeliśmy się stadium III, stadium IV i nawrotowemu lub przerzutowemu rakowi piersi, w porównaniu z IHC/FISH w próbkach tkanek, czułość dPCR w osoczu wzrasta z 37,93% (11/29) dla stadium III do 41.
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała zwiększoną czułość o 51,61% (16/31). Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, że wraz ze wzrostem masy guza czułość będzie wzrastać. Z drugiej strony swoistość spadła z 92,68% (38/41) dla stadium III do 86,44% (51/59) dla raka w stadium IV. Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała swoistość tylko 67,86% (19/28). Wynika to częściowo z heterogeniczności między nowotworami i wewnątrz guza. Wielu pacjentów, u których stwierdzono negatywny wynik amplifikacji HER2 w biopsji tkanek, mogło mieć guzy HER2-dodatnie w innych miejscach, co zostało wykryte przez biopsję płynną.
Badanie to sugerowało konieczność biopsji płynnej do wykrywania amplifikacji HER2 i wykazało, że cyfrowy PCR może być stosowany jako towarzyszące narzędzie diagnostyczne do określenia statusu amplifikacji HER2. Zasugerowano również, że biopsja płynna powinna następować po ujemnym wyniku biopsji tkanek, aby uniknąć wyników fałszywie ujemnych, szczególnie w przypadku pacjentów w późnym stadium raka piersi oraz tych, u których wystąpił nawrót choroby lub stały się oporne na obecną terapię. Przyszłe badania powinny koncentrować się na skutkach terapeutycznych u pacjentów, u których stwierdzono HER2-dodatni na podstawie biopsji płynnej i pobraniu dodatkowych biopsji tkanek w celu zidentyfikowania guza HER2-dodatniego, gdy oryginalna biopsja tkanki i biopsja płynna nie są zgodne.

Spożycie ryb w diecie   i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 a  przeżycie raka  : przegląd systematyczny i metaanaliza

Sugeruje się, że ryby i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) odgrywają rolę w poprawie rokowania na raka. Jednak wyniki badań epidemiologicznych pozostają niespójne. W tym miejscu oceniamy związek między spożyciem ryb i/lub omega-3 PUFA a rokowaniem na raka za pomocą metaanalizy badań obserwacyjnych. Przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie powiązanych publikacji z wykorzystaniem baz danych PubMed i Web of Science.
Współczynniki ryzyka (HR) i 95% przedziały ufności (CI) zostały wyodrębnione, a następnie połączone przy użyciu modelu efektów losowych. Potencjalne liniowe i nieliniowe zależności dawka-odpowiedź zostały zbadane przy użyciu uogólnionej oceny metodą najmniejszych kwadratów i ograniczonych splajnów sześciennych. W rezultacie do naszej analizy włączono 21 badań kohortowych. W porównaniu z najniższą kategorią, najwyższa kategoria spożycia ryb wiązała się z istotnie niższą śmiertelnością u pacjentów z rakiem jajnika ( n  = 1, HR = 0,74, 95% CI: 0,57-0,95) i całkowitym rakiem ( n  = 12, HR = = 0,87, 95% CI: 0,81-0,94).
Spożycie morskich kwasów tłuszczowych omega-3 zamiast całkowitego spożycia kwasów omega-3 PUFA wykazało znaczący wpływ ochronny na przeżycie raka całkowitego ( n  = 8, HR = 0,81, 95% CI: 0,71-0,94), w szczególności raka prostaty ( n  = 2, HR = 0,62, 95% CI: 0,46-0,82). Metaanaliza zależności dawka-odpowiedź wykazała nieliniową i liniową zależność odpowiednio między spożyciem ryb, a także spożyciem morskich kwasów tłuszczowych omega-3 i całkowitym przeżyciem raka. Podsumowując, nasza analiza wykazała ochronny wpływ spożycia ryb dietetycznych i morskich kwasów tłuszczowych omega-3 na przeżycie raka.

Stan odżywienia przewiduje wchłanianie kwasów tłuszczowych z  ryb  i suplementów oleju sojowego w leczeniu zmęczenia związanego z  rakiem : wyniki ogólnokrajowego badania fazy II

Zmęczenie związane z rakiem jest powszechnym i wyniszczającym stanem, który utrzymuje się przez lata do przeżycia. Badania oceniające zarówno suplementację olejem rybim pod kątem zmęczenia, jak i powiązania między spożyciem oleju rybiego a zmęczeniem wykazały mieszane efekty; nie wiadomo, jakie czynniki przyczyniają się do tych różnicowych efektów. Tutaj sprawdzamy, czy stan odżywienia osób, które przeżyły raka, był związany ze stężeniem omega-3 w surowicy lub zmianą omega-3 w surowicy podczas badania suplementacji olejem rybim, a następnie czy którykolwiek z tych czynników był związany ze zmęczeniem.
 • Osoby, które przeżyły raka piersi 4–36 miesięcy po leczeniu z umiarkowanym lub ciężkim zmęczeniem, zostały losowo przydzielone do przyjmowania 6 g oleju rybiego, 6 g oleju sojowego lub 3 g każdego z nich dziennie przez 6 tygodni. Wyjściowy stan odżywienia obliczono przy użyciu narzędzia Controlling Nutritional Status (albumina surowicy, limfocyty, cholesterol).
 • Na początku i po interwencji oznaczano ilościowo kwasy tłuszczowe w surowicy i oceniano zmęczenie za pomocą wielowymiarowego inwentarza objawów zmęczenia. Uczestnicy ( n  = 85) mieli 61,2 ± 9,7 lat i wskaźnik masy ciała 31,9 ± 6,7 kg/m 2 ; 69% miało dobry wynik żywieniowy, a 31% miało lekkie lub umiarkowane niedożywienie.
 • Osoby z dobrym stanem odżywienia miały wyższy całkowity poziom omega-3 w surowicy na początku badania ( p  = 0,013) i większy wzrost stężenia omega-3 w surowicy po suplementacji ( p  = 0,003).
 • Wśród osób, którym suplementowano olej rybi, większy wzrost poziomu kwasów omega-3 w surowicy wiązał się z większą poprawą zmęczenia. Podsumowując, dobry stan odżywienia może zwiększyć wchłanianie suplementów kwasów tłuszczowych, zwiększając ich zdolność do poprawy zmęczenia.

Olej rybi  , polifenole roślinne i ich połączenia nie mają  wpływu na wzrost guza  u myszy z heteroprzeszczepem ludzkiego raka płuc i okrężnicy

Celem tego badania była ocena, czy kombinacje składników o znanych właściwościach przeciw kacheksji (olej rybny-FO z kurkuminą lub ekstraktem z zielonej herbaty-GTE) mają niekorzystny wpływ na wzrost guza, przy użyciu modeli mysich heteroprzeszczepów ludzkiego raka. FO (EPA/DHA 360 mg/kg mc), GTE (90 mg/kg mc) i kurkuminę (180 mg/kg mc) podawano doustnie, pojedynczo lub w połączeniu, nagim myszom z ludzkimi niedrobnokomórkowymi komórkami A549 rak płuc lub nowotwory ludzkiego raka okrężnicy SW620. Oceniono masę ciała, wzrost guza, czas przeżycia i inne kliniczne punkty końcowe.

MBD1 Polyclonal Antibody

A-1006 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 117.70 EUR
 • 306.90 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

5-Methylcytosine (5-mC) Monoclonal Antibody [33D3]

A-1014 EpiGentek
 • 721.20 EUR
 • 82.50 EUR
 • 239.80 EUR
 • 456.50 EUR
 • 100 µg
 • 10 ug
 • 50 ug
 • 100 ug

5-Hydroxymethylcytosine (5-hmC) Monoclonal Antibody [HMC/4D9]

A-1018 EpiGentek
 • 702.06 EUR
 • 82.50 EUR
 • 239.80 EUR
 • 443.30 EUR
 • 100 µg
 • 10 ug
 • 50 ug
 • 100 ug

PRDM4 Polyclonal Antibody

A-2004 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM5 Polyclonal Antibody

A-2005 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM10 Polyclonal Antibody

A-2010 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM11 Polyclonal Antibody

A-2011 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM13 Polyclonal Antibody

A-2013 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM16 Polyclonal Antibody

A-2016 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM17 Polyclonal Antibody

A-2017 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

EZH1 Polyclonal Antibody

A-2018 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

HSF1 Polyclonal Antibody

A-2401 EpiGentek
 • 905.64 EUR
 • 235.40 EUR
 • 423.50 EUR
 • 574.20 EUR
 • 200 µl
 • 50 ul
 • 100 ul
 • 200 ul

PRMT3 Polyclonal Antibody

A-3003 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 462.00 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

SET1 Polyclonal Antibody

A-3011 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

SET07 Polyclonal Antibody

A-3013 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

LSD1 Polyclonal Antibody

A-3018 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

HDAC10 Polyclonal Antibody

A-4010 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PCAF Polyclonal Antibody

A-4012 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 117.70 EUR
 • 306.90 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K9ac (Acetyl H3K9) Polyclonal Antibody

A-4022 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K14ac (Acetyl H3K14) Polyclonal Antibody

A-4023 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K18ac (Acetyl H3K18) Polyclonal Antibody

A-4024 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K23ac (Acetyl H3K23) Polyclonal Antibody

A-4025 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 383.90 EUR
 • 50 µg
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K56ac (Acetyl H3K56) Polyclonal Antibody

A-4026 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K4me1 (H3K4 Monomethyl) Polyclonal Antibody

A-4031 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K4me2 (H3K4 Dimethyl) Polyclonal Antibody

A-4032 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 383.90 EUR
 • 50 µg
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K4me3 (H3K4 Trimethyl) Polyclonal Antibody

A-4033 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 177.10 EUR
 • 342.10 EUR
 • 479.60 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K9me1 (H3K9 Monomethyl) Polyclonal Antibody

A-4034 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K9me2 (H3K9 Dimethyl) Polyclonal Antibody

A-4035 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K9me3 (H3K9 Trimethyl) Polyclonal Antibody

A-4036 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K27me1 (H3K27 Monomethyl) Polyclonal Antibody

A-4037 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K27me2 (H3K27 Dimethyl) Polyclonal Antibody

A-4038 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K27me3 (H3K27 Trimethyl) Polyclonal Antibody

A-4039 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 177.10 EUR
 • 342.10 EUR
 • 479.60 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K36me1 (H3K36 Monomethyl) Polyclonal Antibody

A-4040 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K36me2 (H3K36 Dimethyl) Polyclonal Antibody

A-4041 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K36me3 (H3K36 Trimethyl) Polyclonal Antibody

A-4042 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K79me1 (H3K79 Monomethyl) Polyclonal Antibody

A-4043 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K79me2 (H3K79 Dimethyl) Polyclonal Antibody

A-4044 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K79me3 (H3K79 Trimethyl) Polyclonal Antibody

A-4045 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H4K20me1 (H4K20 Monomethyl) Polyclonal Antibody

A-4046 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H4K20me2 (H4K20 Dimethyl) Polyclonal Antibody

A-4047 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 336.60 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H4K20me3 (H4K20 Trimethyl) Polyclonal Antibody

A-4048 EpiGentek
 • 555.90 EUR
 • 173.80 EUR
 • 302.50 EUR
 • 470.80 EUR
 • 50 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Histone H3K27ac (Acetyl H3K27) Polyclonal Antibody

A-4708 EpiGentek
 • 813.42 EUR
 • 173.80 EUR
 • 299.20 EUR
 • 510.40 EUR
 • 100 µl
 • 25 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

CRISPR Cas9 Monoclonal Antibody [7A9]

A-9000 EpiGentek
 • 573.30 EUR
 • 71.50 EUR
 • 200.20 EUR
 • 355.30 EUR
 • 100 µg
 • 10 ug
 • 50 ug
 • 100 ug

CRISPR/Cas9 (SaCas9) Monoclonal Antibody [6H4]

A-9001 EpiGentek
 • 559.38 EUR
 • 70.40 EUR
 • 192.50 EUR
 • 338.80 EUR
 • 100 µg
 • 10 ug
 • 50 ug
 • 100 ug

CLIMP-63 Polyclonal Antibody

A-0701 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 290.40 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT3A Polyclonal Antibody

A-1003 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT3B Polyclonal Antibody

A-1004 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT3L Polyclonal Antibody

A-1005 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MBD3 Polyclonal Antibody

A-1008 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MGMT Polyclonal Antibody

A-1010 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MeCP2 Polyclonal Antibody

A-1012 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

TET1 Polyclonal Antibody

A-1020 EpiGentek
 • 628.98 EUR
 • 221.10 EUR
 • 386.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

DNMT1 Polyclonal Antibody

A-1700 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

TET2 Polyclonal Antibody

A-1701 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MBD2 Polyclonal Antibody

A-1713 EpiGentek
 • 736.86 EUR
 • 281.60 EUR
 • 459.80 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM2 Polyclonal Antibody

A-2002 EpiGentek
 • Ask for price
 • 117.70 EUR
 • 284.90 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul

PRDM3 Polyclonal Antibody

A-2003 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM6 Polyclonal Antibody

A-2006 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM12 Polyclonal Antibody

A-2012 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 284.90 EUR
 • 383.90 EUR
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

PRDM14 Polyclonal Antibody

A-2014 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

EZH2 Polyclonal Antibody

A-2019 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

EED Polyclonal Antibody

A-2020 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 462.00 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

Swi2/SNF2 Polyclonal Antibody

A-2023 EpiGentek
 • 742.08 EUR
 • 303.60 EUR
 • 463.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SNFa/BRM Polyclonal Antibody

A-2025 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 383.90 EUR
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

Ini1 Polyclonal Antibody

A-2026 EpiGentek
 • 740.34 EUR
 • 235.40 EUR
 • 383.90 EUR
 • 100 µg
 • 50 ul
 • 100 ul

RNA Polymerase II Monoclonal Antibody [CTD4H8]

A-2032 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 284.90 EUR
 • 470.80 EUR
 • 100 µg
 • 50 ug
 • 100 ug

CBX5 Polyclonal Antibody

A-2701 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

EGLN1 Polyclonal Antibody

A-2702 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

RBBP4 Polyclonal Antibody

A-2703 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SIN3A Polyclonal Antibody

A-2704 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CTBP1 Polyclonal Antibody

A-2705 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PADI4 Polyclonal Antibody

A-2706 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCA5 Polyclonal Antibody

A-2707 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

IDH1 Polyclonal Antibody

A-2708 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CHD4 Polyclonal Antibody

A-2709 EpiGentek
 • 535.02 EUR
 • 322.30 EUR
 • 423.50 EUR
 • 50 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CHAF1A Polyclonal Antibody

A-2710 EpiGentek
 • 535.02 EUR
 • 322.30 EUR
 • 423.50 EUR
 • 50 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

BRD7 Polyclonal Antibody

A-2712 EpiGentek
 • 535.02 EUR
 • 328.90 EUR
 • 432.30 EUR
 • 50 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

UHRF1 Polyclonal Antibody

A-2714 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

UHRF2 Polyclonal Antibody

A-2715 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCE1 Polyclonal Antibody

A-2716 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

ACTL6A Polyclonal Antibody

A-2717 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

MPG Polyclonal Antibody

A-2718 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

HIF1AN Polyclonal Antibody

A-2719 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

RNF2 Polyclonal Antibody

A-2720 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PCGF6 Polyclonal Antibody

A-2721 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCB1 Polyclonal Antibody

A-2722 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

ALKBH3 Polyclonal Antibody

A-2723 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

BBOX1 Polyclonal Antibody

A-2724 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

BTAF1 Polyclonal Antibody

A-2725 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

CXXC1 Polyclonal Antibody

A-2726 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

KDM4B Polyclonal Antibody

A-2727 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

HELLS Polyclonal Antibody

A-2728 EpiGentek
 • 742.08 EUR
 • 303.60 EUR
 • 463.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

ING3 Polyclonal Antibody

A-2729 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

ING4 Polyclonal Antibody

A-2730 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

PHC1 Polyclonal Antibody

A-2731 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCAD1 Polyclonal Antibody

A-2732 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

USP16 Polyclonal Antibody

A-2733 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMARCC1 Polyclonal Antibody

A-2734 EpiGentek
 • 742.08 EUR
 • 303.60 EUR
 • 463.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

ERCC6L Polyclonal Antibody

A-2735 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul

SMYD5 Polyclonal Antibody

A-2736 EpiGentek
 • 580.26 EUR
 • 223.30 EUR
 • 353.10 EUR
 • 100 µl
 • 50 ul
 • 100 ul
Składniki same lub w kombinacjach były dobrze tolerowane zarówno przez myszy z nowotworem płuc, jak i okrężnicy. Nie było znaczących różnic między grupami pomiędzy indywidualnymi lub skojarzonymi terapiami wzrostu guza (A549 lub SW620) mierzonych medianą czasu w dniach do punktu końcowego objętości guza (TTE). Wyniki TTE wskazują, że te składniki (same lub w połączeniu) nie wpływały niekorzystnie na wzrost guza. Nie zaobserwowano znaczących różnic w masach ciała lub przeżyciach między grupami kontrolnymi i leczonymi, co wskazuje na brak niekorzystnych skutków zdrowotnych składników. Podsumowując, FO, GTE lub kurkumina podawane w monoterapii iw połączeniu były dobrze tolerowane i nie wykazywały niekorzystnego wpływu na wzrost guza w mysich modelach heteroprzeszczepów raka płuc i okrężnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *