• 10 czerwca, 2022

Diagnostic Utility Of Fish For MDM2 In Adipocytic Neoplasms

Klasyfikacja guzów tkanek miękkich i kości według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2013 r. uwzględnia łagodne jednostki, takie jak tłuszczak i cztery główne podtypy tłuszczakomięsaka: atypowy guz tłuszczakowaty/tłuszczakomięsaki dobrze zróżnicowane (ALT/WDL), tłuszczakomięsaki odróżnicowane (DDL), tłuszczakomięsak śluzowaty i tłuszczakomięsak wielopostaciowy tłuszczakomięsak. Ta klasyfikacja atypowych i złośliwych guzów adipocytowych ewoluowała znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad dzięki wkładowi cytogenetyki, genetyki molekularnej i korelacji immunohistochemicznych. Większość ALT/WDL można zdiagnozować histologicznie; jednak niektóre biopsje mogą być niedodiagnozowane ze względu na ogniskową atypię lub ograniczony charakter tkanki do biopsji.
Badaliśmy amplifikację MDM2 za pomocą FISH w 55 takich problematycznych guzach adipocytowych z nakładającymi się cechami morfologicznymi i przeprowadzono analizę retrospektywną w odniesieniu do odpowiadających im cech histologicznych.
Amplifikacja MDM2 prawidłowo zidentyfikowała 11 z 17 ALT/WDL (64,71% zgodności) i 8 z 10 tłuszczaków (80% zgodności). Udało nam się odróżnić tłuszczakomięsaki od innych zmian o wysokim stopniu zaawansowania mięsaków i podzielić te zmiany na podklasy na typy pleomorficzne i odróżnicowane.
FISH do amplifikacji MDM2 należy stosować jako złoty standard w połączeniu z morfologią i immunohistochemią w problematycznych nowotworach adipocytowych.

Porównanie biopsji płynnej i biopsji tkanek z cyfrowym PCR i IHC/ FISH  do wykrywania amplifikacji HER2   u chorych na raka piersi

Dwieście dwadzieścia cztery pacjentki z rakiem piersi ze sparowanymi próbkami tkanki i osocza zostały włączone do 3 ośrodków klinicznych w celu oceny czułości i swoistości cyfrowego testu amplifikacji PCR HER2. U wszystkich pacjentek stwierdzono histologicznie potwierdzoną diagnozę miejscowo zaawansowanego i nawrotowego lub przerzutowego raka piersi w stadium III/IV i określono tkankowy status HER2 za pomocą IHC/FISH. Dla wszystkich 224 pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi czułość między dPCR w osoczu a IHC/FISH w próbkach tkanek wynosi 43,75% (42/96), swoistość 84,38% (108/128), a ogólna zgodność 66,96% (150). /224). Co ciekawe, kiedy osobno przyjrzeliśmy się stadium III, stadium IV i nawrotowemu lub przerzutowemu rakowi piersi, w porównaniu z IHC/FISH w próbkach tkanek, czułość dPCR w osoczu wzrasta z 37,93% (11/29) dla stadium III do 41.
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Fish Tumor aTNF-a Elisa Kit
Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała zwiększoną czułość o 51,61% (16/31). Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, że wraz ze wzrostem masy guza czułość będzie wzrastać. Z drugiej strony swoistość spadła z 92,68% (38/41) dla stadium III do 86,44% (51/59) dla raka w stadium IV. Pacjentka z nawrotowym rakiem piersi miała swoistość tylko 67,86% (19/28). Wynika to częściowo z heterogeniczności między nowotworami i wewnątrz guza. Wielu pacjentów, u których stwierdzono negatywny wynik amplifikacji HER2 w biopsji tkanek, mogło mieć guzy HER2-dodatnie w innych miejscach, co zostało wykryte przez biopsję płynną.
Badanie to sugerowało konieczność biopsji płynnej do wykrywania amplifikacji HER2 i wykazało, że cyfrowy PCR może być stosowany jako towarzyszące narzędzie diagnostyczne do określenia statusu amplifikacji HER2. Zasugerowano również, że biopsja płynna powinna następować po ujemnym wyniku biopsji tkanek, aby uniknąć wyników fałszywie ujemnych, szczególnie w przypadku pacjentów w późnym stadium raka piersi oraz tych, u których wystąpił nawrót choroby lub stały się oporne na obecną terapię. Przyszłe badania powinny koncentrować się na skutkach terapeutycznych u pacjentów, u których stwierdzono HER2-dodatni na podstawie biopsji płynnej i pobraniu dodatkowych biopsji tkanek w celu zidentyfikowania guza HER2-dodatniego, gdy oryginalna biopsja tkanki i biopsja płynna nie są zgodne.

Spożycie ryb w diecie   i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 a  przeżycie raka  : przegląd systematyczny i metaanaliza

Sugeruje się, że ryby i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) odgrywają rolę w poprawie rokowania na raka. Jednak wyniki badań epidemiologicznych pozostają niespójne. W tym miejscu oceniamy związek między spożyciem ryb i/lub omega-3 PUFA a rokowaniem na raka za pomocą metaanalizy badań obserwacyjnych. Przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie powiązanych publikacji z wykorzystaniem baz danych PubMed i Web of Science.
Współczynniki ryzyka (HR) i 95% przedziały ufności (CI) zostały wyodrębnione, a następnie połączone przy użyciu modelu efektów losowych. Potencjalne liniowe i nieliniowe zależności dawka-odpowiedź zostały zbadane przy użyciu uogólnionej oceny metodą najmniejszych kwadratów i ograniczonych splajnów sześciennych. W rezultacie do naszej analizy włączono 21 badań kohortowych. W porównaniu z najniższą kategorią, najwyższa kategoria spożycia ryb wiązała się z istotnie niższą śmiertelnością u pacjentów z rakiem jajnika ( n  = 1, HR = 0,74, 95% CI: 0,57-0,95) i całkowitym rakiem ( n  = 12, HR = = 0,87, 95% CI: 0,81-0,94).
Spożycie morskich kwasów tłuszczowych omega-3 zamiast całkowitego spożycia kwasów omega-3 PUFA wykazało znaczący wpływ ochronny na przeżycie raka całkowitego ( n  = 8, HR = 0,81, 95% CI: 0,71-0,94), w szczególności raka prostaty ( n  = 2, HR = 0,62, 95% CI: 0,46-0,82). Metaanaliza zależności dawka-odpowiedź wykazała nieliniową i liniową zależność odpowiednio między spożyciem ryb, a także spożyciem morskich kwasów tłuszczowych omega-3 i całkowitym przeżyciem raka. Podsumowując, nasza analiza wykazała ochronny wpływ spożycia ryb dietetycznych i morskich kwasów tłuszczowych omega-3 na przeżycie raka.

Stan odżywienia przewiduje wchłanianie kwasów tłuszczowych z  ryb  i suplementów oleju sojowego w leczeniu zmęczenia związanego z  rakiem : wyniki ogólnokrajowego badania fazy II

Zmęczenie związane z rakiem jest powszechnym i wyniszczającym stanem, który utrzymuje się przez lata do przeżycia. Badania oceniające zarówno suplementację olejem rybim pod kątem zmęczenia, jak i powiązania między spożyciem oleju rybiego a zmęczeniem wykazały mieszane efekty; nie wiadomo, jakie czynniki przyczyniają się do tych różnicowych efektów. Tutaj sprawdzamy, czy stan odżywienia osób, które przeżyły raka, był związany ze stężeniem omega-3 w surowicy lub zmianą omega-3 w surowicy podczas badania suplementacji olejem rybim, a następnie czy którykolwiek z tych czynników był związany ze zmęczeniem.
  • Osoby, które przeżyły raka piersi 4–36 miesięcy po leczeniu z umiarkowanym lub ciężkim zmęczeniem, zostały losowo przydzielone do przyjmowania 6 g oleju rybiego, 6 g oleju sojowego lub 3 g każdego z nich dziennie przez 6 tygodni. Wyjściowy stan odżywienia obliczono przy użyciu narzędzia Controlling Nutritional Status (albumina surowicy, limfocyty, cholesterol).
  • Na początku i po interwencji oznaczano ilościowo kwasy tłuszczowe w surowicy i oceniano zmęczenie za pomocą wielowymiarowego inwentarza objawów zmęczenia. Uczestnicy ( n  = 85) mieli 61,2 ± 9,7 lat i wskaźnik masy ciała 31,9 ± 6,7 kg/m 2 ; 69% miało dobry wynik żywieniowy, a 31% miało lekkie lub umiarkowane niedożywienie.
  • Osoby z dobrym stanem odżywienia miały wyższy całkowity poziom omega-3 w surowicy na początku badania ( p  = 0,013) i większy wzrost stężenia omega-3 w surowicy po suplementacji ( p  = 0,003).
  • Wśród osób, którym suplementowano olej rybi, większy wzrost poziomu kwasów omega-3 w surowicy wiązał się z większą poprawą zmęczenia. Podsumowując, dobry stan odżywienia może zwiększyć wchłanianie suplementów kwasów tłuszczowych, zwiększając ich zdolność do poprawy zmęczenia.

Olej rybi  , polifenole roślinne i ich połączenia nie mają  wpływu na wzrost guza  u myszy z heteroprzeszczepem ludzkiego raka płuc i okrężnicy

Celem tego badania była ocena, czy kombinacje składników o znanych właściwościach przeciw kacheksji (olej rybny-FO z kurkuminą lub ekstraktem z zielonej herbaty-GTE) mają niekorzystny wpływ na wzrost guza, przy użyciu modeli mysich heteroprzeszczepów ludzkiego raka. FO (EPA/DHA 360 mg/kg mc), GTE (90 mg/kg mc) i kurkuminę (180 mg/kg mc) podawano doustnie, pojedynczo lub w połączeniu, nagim myszom z ludzkimi niedrobnokomórkowymi komórkami A549 rak płuc lub nowotwory ludzkiego raka okrężnicy SW620. Oceniono masę ciała, wzrost guza, czas przeżycia i inne kliniczne punkty końcowe.

Fish Tumor necrosis factor a(TNF-a)ELISA Kit

YLA0053FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Tumor necrosis factor a(TNF-a)ELISA Kit

YLA0053FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor A Receptor ELISA Kit

MBS008827-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Protein P63 ELISA Kit

MBS027995-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Protein p53 ELISA Kit

MBS086297-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Tumor Protein p53 ELISA Kit

MBS086297-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Tumor Protein p53 ELISA Kit

MBS086297-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Tumor Protein p53 ELISA Kit

MBS086297-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Tumor Protein P73 (TP73) ELISA Kit

MBS9353154-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factorgammareceptor ELISA Kit

MBS031121-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Wilms Tumor Protein ELISA Kit

MBS095195-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Renal Tumor Antigen ELISA Kit

MBS088896-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor beta ELISA Kit

MBS031971-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor beta ELISA Kit

MBS031971-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor beta ELISA Kit

MBS031971-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor beta ELISA Kit

MBS031971-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha ELISA Kit

MBS024441-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha ELISA Kit

MBS024441-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha ELISA Kit

MBS024441-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha ELISA Kit

MBS024441-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Tumor necrosis factor Alpha ELISA KIT

ELA-E0133f Nova Lifetech 96tests 796 EUR

Fish Tumor Susceptibility Gene 101 ELISA Kit

MBS066139-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Associated Glycoprotein 72 ELISA Kit

MBS071054-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor protein P53,p53;TP53 ELISA KIT

E0256FI-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4482 EUR

Fish Tumor protein P53,p53;TP53 ELISA KIT

E0256FI-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 360 EUR

Fish Tumor protein P53,p53;TP53 ELISA KIT

E0256FI-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2241 EUR

Fish Tumor protein P53,p53;TP53 ELISA KIT

E0256FI-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 498 EUR

Fish Tumor protein P53, p53; TP53 ELISA Kit

MBS1608377-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4470 EUR

Fish Tumor protein P53, p53; TP53 ELISA Kit

MBS1608377-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 415 EUR

Fish Tumor protein P53, p53; TP53 ELISA Kit

MBS1608377-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2270 EUR

Fish Tumor protein P53, p53; TP53 ELISA Kit

MBS1608377-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 540 EUR

Fish Tumor Type M2 Pyruvate Kinase ELISA Kit

MBS030918-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor necrosis factor alpha,TNFA ELISA KIT

EA0023FI Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 498 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor Gamma (TNFG) ELISA Kit

MBS9347669-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Bladder Tumor Antigen (BTAg) ELISA Kit

MBS9353530-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Suppressor Candidate 2 (TUSC2) ELISA Kit

MBS9364661-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Suppressor Candidate 3 (TUSC3) ELISA Kit

MBS9366031-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Suppressor Candidate 5 (TUSC5) ELISA Kit

MBS9922677-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor necrosis factor α(TNF-α) Elisa Kit

EK750127 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

EKC32171-48T Biomatik Corporation 48T 631.26 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

EKC32171-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4283.55 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

EKC32171-96T Biomatik Corporation 96T 901.8 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

EK6193 SAB 96Т 799 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

AE13962FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

AE13962FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

CSB-E13254Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α(TNF-α) ELISA KIT

1-CSB-E13254Fh Cusabio
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

AE13962FI-48T Abebio 48T 360 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) ELISA Kit

AE13962FI-96T Abebio 96T 680 EUR

Fish tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA Kit

SL0055FI Sunlong - 528 EUR

Fish Tumor necrosis factor α-TNF-α ELISA Kit

QY-E160068 Qayee Biotechnology 96T 580 EUR

Fish Tumor Protein, Translationally Controlled 1 ELISA Kit

MBS086855-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Protein p53 Binding Protein 1 ELISA Kit

MBS064421-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS704369-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6205 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS704369-24StripWellsLIMIT1 MyBiosource 24-Strip-Wells(LIMIT1) 275 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS704369-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 625 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS704369-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3250 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS704369-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 900 EUR

Fish Tumor necrosis factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS1609394-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4470 EUR

Fish Tumor necrosis factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS1609394-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2270 EUR

Fish Tumor necrosis factor alpha, TNF-alpha ELISA Kit

MBS1609394-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 540 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-alpha) ELISA Kit

MBS281612-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6840 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-alpha) ELISA Kit

MBS281612-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-alpha) ELISA Kit

MBS281612-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3610 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-alpha) ELISA Kit

MBS281612-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 805 EUR

Fish Cellular Tumor Antigen P53 (TP53) ELISA Kit

MBS9389740-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Cellular tumor antigen p53 (TP53) ELISA Kit

MBS2802615-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6255 EUR

Fish Cellular tumor antigen p53 (TP53) ELISA Kit

MBS2802615-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 445 EUR

Fish Cellular tumor antigen p53 (TP53) ELISA Kit

MBS2802615-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3290 EUR

Fish Cellular tumor antigen p53 (TP53) ELISA Kit

MBS2802615-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 730 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor II ELISA Kit

MBS043368-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor I ELISA Kit

MBS038779-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish TNFa (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit

MBS8807436-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Fish TNFa (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit

MBS8807436-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 350 EUR

Fish TNFa (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit

MBS8807436-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1710 EUR

Fish TNFa (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit

MBS8807436-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 445 EUR

Fish Retinoblastoma Tumor Suppressor Protein ELISA Kit

MBS006300-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Von Hippel Lindau Tumor Suppressor ELISA Kit

MBS084345-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish P53/Tumor Protein P53 (P53/TP53) ELISA Kit

MBS9351778-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish P53/Tumor Protein P53 (P53/TP53) ELISA Kit

MBS9351778-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish P53/Tumor Protein P53 (P53/TP53) ELISA Kit

MBS9351778-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish P53/Tumor Protein P53 (P53/TP53) ELISA Kit

MBS9351778-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-48T Abbkine 48T 424.8 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Fish Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-Alpha)

KTE40001-96T Abbkine 96T 686.4 EUR

Fish Mitochondrial Tumor Suppressor 1 (MTUS1) ELISA Kit

MBS9920140-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 6 ELISA Kit

MBS106839-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 2 ELISA Kit

MBS101024-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish FAT Tumor Suppressor Homolog 1 (FAT1) ELISA Kit

MBS9920660-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 12 ELISA Kit

MBS101476-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 14 ELISA Kit

MBS095415-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 9 ELISA Kit

MBS097369-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 13 ELISA Kit

MBS106105-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 7 ELISA Kit

MBS059452-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 4 ELISA Kit

MBS070774-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Alpha Converting Enzyme (TACE) ELISA Kit

MBS9398879-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Translationally Controlled Tumor Protein (TCTP) ELISA Kit

MBS9366576-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 4 ELISA Kit

MBS091674-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 5 ELISA Kit

MBS108319-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B ELISA Kit

MBS091017-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 17 ELISA Kit

MBS061484-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1A ELISA Kit

MBS103800-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 10A ELISA Kit

MBS052236-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor-Associated Calcium Signal Transducer 2 (TACSTD2) ELISA Kit

MBS9398899-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Marker DR-70 for Lung Cancer (DR-70TM) ELISA Kit

MBS9361700-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand ELISA Kit

MBS022791-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 3 (TNFAIP3) ELISA Kit

MBS9917596-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor necrosis factor Alpha-induced protein 2,TNFAIP2 ELISA KIT

E0117FI-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4482 EUR

Fish Tumor necrosis factor Alpha-induced protein 2,TNFAIP2 ELISA KIT

E0117FI-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 360 EUR

Fish Tumor necrosis factor Alpha-induced protein 2,TNFAIP2 ELISA KIT

E0117FI-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2241 EUR

Fish Tumor necrosis factor Alpha-induced protein 2,TNFAIP2 ELISA KIT

E0117FI-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 498 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6,Faslg ELISA KIT

E0255FI-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4482 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6,Faslg ELISA KIT

E0255FI-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 360 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6,Faslg ELISA KIT

E0255FI-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2241 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6,Faslg ELISA KIT

E0255FI-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 498 EUR

Fish Tumor Protein P53-Inducible Nuclear Protein 2 (TP53INP2) ELISA Kit

MBS9351883-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 10 (TNFSF10) ELISA Kit

MBS9352169-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Protein P53-Inducible Nuclear Protein 1 (TP53INP1) ELISA Kit

MBS9392961-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, Faslg ELISA Kit

MBS1608375-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4470 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, Faslg ELISA Kit

MBS1608375-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 415 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, Faslg ELISA Kit

MBS1608375-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2270 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, Faslg ELISA Kit

MBS1608375-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 540 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 6 (TNFSF6) ELISA Kit

MBS9911106-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Microtubule-Associated Tumor Suppressor 1 (MTUS1) ELISA Kit

MBS9919040-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 13B (TNFSF13B) ELISA Kit

MBS9357978-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor necrosis factor alpha-induced protein 2, TNFalphaIP2 ELISA Kit

MBS1601762-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4470 EUR

Fish Tumor necrosis factor alpha-induced protein 2, TNFalphaIP2 ELISA Kit

MBS1601762-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 415 EUR

Fish Tumor necrosis factor alpha-induced protein 2, TNFalphaIP2 ELISA Kit

MBS1601762-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2270 EUR

Fish Tumor necrosis factor alpha-induced protein 2, TNFalphaIP2 ELISA Kit

MBS1601762-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 540 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 (TNFRSF9) ELISA Kit

MBS2802659-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6255 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 (TNFRSF9) ELISA Kit

MBS2802659-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 445 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 (TNFRSF9) ELISA Kit

MBS2802659-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3290 EUR

Fish Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9 (TNFRSF9) ELISA Kit

MBS2802659-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 730 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 8 (TNFRSF8) ELISA Kit

MBS2802660-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6840 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 8 (TNFRSF8) ELISA Kit

MBS2802660-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 8 (TNFRSF8) ELISA Kit

MBS2802660-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3610 EUR

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 8 (TNFRSF8) ELISA Kit

MBS2802660-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 805 EUR

Fish Pituitary Tumor Transforming 1 Interacting Protein ELISA Kit

MBS050469-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand 1 ELISA Kit

MBS008155-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand 4 ELISA Kit

MBS032701-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand 3 ELISA Kit

MBS045835-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 27 (TNFRSF27) ELISA Kit

MBS9357382-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Glucocorticoid Induced Tumor Necrosis Factor Receptor ELISA Kit

MBS107994-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 19L (TNFRSF19L) ELISA Kit

MBS9368858-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Soluble Tumor Necrosis Factor Alpha Receptor (STNFAR) ELISA Kit

MBS9360825-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish C1q and Tumor Necrosis Factor Related Protein 3 ELISA Kit

MBS081630-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Microtubule-Associated Tumor Suppressor Candidate 2 (KIAA0774) ELISA Kit

MBS9931228-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand 2 (TRAIL-R2) ELISA Kit

MBS9368453-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Soluble Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis Inducing Ligand ELISA Kit

MBS030536-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor Necrosis Factor Alpha-Induced Protein 8-Like Protein 2 (TNFAIP8L2) ELISA Kit

MBS9392701-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Tumor necrosis Factor α-induced Protein 2, TNFαIP2 GENLISA ELISA

KLF0117 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

Fish Glioma Tumor Suppressor Candidate Region Gene 1 Protein (GLTSCR1) ELISA Kit

MBS9909719-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Suppression of Tumorigenicity 14 ELISA Kit

MBS105701-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Complement C1Q Tumor Necrosis Factor Related Protein 5 (C1QTNF5/CTRP5) ELISA Kit

MBS9398799-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Suppression of Tumorigenicity 2 (ST2) ELISA Kit

MBS9905185-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Deleted In Malignant Brain Tumors 1 ELISA Kit

MBS071836-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Neuroblastoma, Suppression of Tumorigenicity 1 ELISA Kit

MBS090161-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Atrophin-1 (ATN1) ELISA Kit

MBS9931529-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish A Kinase ELISA Kit

MBS023147-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Cyclin A ELISA Kit

MBS037231-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Orexin A ELISA Kit

MBS039910-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Elongin A ELISA Kit

MBS012495-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Activin A ELISA Kit

MBS031085-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Inhibin A ELISA Kit

MBS027867-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Inhibin A ELISA Kit

MBS027867-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Inhibin A ELISA Kit

MBS027867-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Inhibin A ELISA Kit

MBS027867-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Cystatin A ELISA Kit

MBS044291-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Granzymes A ELISA Kit

MBS009181-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Cathepsin A ELISA Kit

MBS083621-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Pepsinogen A ELISA Kit

MBS005831-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Neurokinin A ELISA Kit

MBS007326-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price
Składniki same lub w kombinacjach były dobrze tolerowane zarówno przez myszy z nowotworem płuc, jak i okrężnicy. Nie było znaczących różnic między grupami pomiędzy indywidualnymi lub skojarzonymi terapiami wzrostu guza (A549 lub SW620) mierzonych medianą czasu w dniach do punktu końcowego objętości guza (TTE). Wyniki TTE wskazują, że te składniki (same lub w połączeniu) nie wpływały niekorzystnie na wzrost guza. Nie zaobserwowano znaczących różnic w masach ciała lub przeżyciach między grupami kontrolnymi i leczonymi, co wskazuje na brak niekorzystnych skutków zdrowotnych składników. Podsumowując, FO, GTE lub kurkumina podawane w monoterapii iw połączeniu były dobrze tolerowane i nie wykazywały niekorzystnego wpływu na wzrost guza w mysich modelach heteroprzeszczepów raka płuc i okrężnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *