• 10 czerwca, 2022

Enterotoksynogenne enterotoksyny Escherichia coli regulują nabłonkowy do odpornościowy przekaźnik cytokin IL-33 i IL-1Ra

Enterotoksygenna  Escherichia coli  (ETEC) pozostaje główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności z powodu biegunki u dzieci w placówkach o niskich zasobach. Niewiele badań analizowało konsekwencje jednoczesnego zatrucia termostabilnymi (ST) i termolabilnymi (LT) enterotoksynami, pomimo zwiększonej częstości występowania dzikich izolatów ETEC wyrażających obie toksyny. Dlatego zastosowaliśmy kombinację hodowli tkankowej i mysich modeli, aby zbadać wpływ jednoczesnego zatrucia ST+LT na odpowiedzi komórek nabłonkowych i szpikowych. Donosimy, że LT indukuje trwałe odpowiedzi IL-33 i IL-1Ra w komórkach nabłonka jelitowego T84 poprzez produkcję cAMP i aktywację kinazy białkowej A.
 • Wykazujemy, że połączone zatrucie ST+LT przyspiesza transkrypcyjne odpowiedzi nabłonka indukowane wolniej przez sam LT. Zależna od ST i LT akumulacja płynu  w świetle in vivo  koreluje ze znacznym wzrostem poziomu IL-33 i IL-1Ra w zeskrobinach błony śluzowej jelita cienkiego.
 • Ponadto myszy z niedoborem receptora IL-33 (IL-33R) są mniej podatne na sekrecję za pośrednictwem ST. W przedziale immunologicznym komórki szpiku wykrywają IL-33, a LT hamuje indukowane przez IL-33 wydzielanie TNFα z makrofagów, ale wzmacnia indukcję IL-6 z komórek dendrytycznych pochodzących ze szpiku kostnego, w której pośredniczy IL-33.
 • Podsumowując, nasze badania sugerują, że indukowane enterotoksyną IL-33 i IL-1Ra modulują zapalenie jelit i sygnalizację receptora IL-1 w błonie śluzowej jelita w odpowiedzi na enterotoksyny ETEC.

Acetylowanie lizyny 86  Escherichia  coli  HUβ moduluje zdolność białka do wiązania DNA

Białko wiążące DNA HU jest wysoce konserwatywne w bakteriach i jest zaangażowane w szereg procesów komórkowych i fenotypów. Podobnie jak histony eukariotyczne, HU podlega modyfikacjom potranslacyjnym. W szczególności, acetylację kilku reszt lizyny opisano w obu homologach  Escherichia coli  HU. Tutaj zbadaliśmy wpływ acetylacji w Lys67 i Lys86, zlokalizowanych odpowiednio w pętli wiążącej DNA i granicy faz  E. coli  HUβ. Stosując technikę ekspansji kodu genetycznego otrzymano jednorodne jednostki białkowe HUβ(K67ac) i HUβ(K86ac).
Acetylowanie przy Lys86 wydawało się mieć nieistotny wpływ na drugorzędową strukturę białka i stabilność termiczną. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że ta specyficzna miejscowo acetylacja może regulować wiązanie DNA przez homodimer HU, ale nie przez heterodimer. Co ciekawe, podczas gdy acetylacja Lys86 zmniejszyła oddziaływanie homodimeru HU z krótkim dwuniciowym DNA zawierającym 2 -nukleotydową przerwę lub nacięcie, wzmocniła oddziaływanie z dłuższymi fragmentami DNA i miała minimalny wpływ na krótki, w pełni komplementarny fragment DNA. Wyniki te pokazują złożoność modyfikacji potranslacyjnych w regulacji funkcjonalnej, a także wskazują na rolę acetylacji lizyny w dostrajaniu transkrypcji genów bakterii i regulacji epigenetycznej.
ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli
ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli

Monitorowanie i analiza wczesnego ostrzegania sytuacji epidemicznej  Escherichia  coli  w oparciu o technologię Big Data i Cloud Computing

Celem tego badania jest analiza molekularnych cech epidemiologicznych i mechanizmów oporności  Escherichia coli . W ramach badań ustanowiono model przewidywania dużych zbiorów danych w chmurze obliczeniowej dla mechanizmu epidemii patogenu. Badanie ustala wczesne ostrzeganie, parametry kontrolne i model matematyczny  choroby zakaźnej Escherichia coli  oraz monitoruje sekwencję molekularną patogenu w oparciu o dyskretne wskaźniki. Do ustalenia modelu trendu epidemicznego  Escherichia coli zastosowano nieliniowe równanie modelu matematycznego . Z badania wynika, że ​​zastosowanie modelu pozwala kontrolować błąd względny na poziomie około 5%. Eksperyment potwierdza skuteczność modelu kombinowanego.

Patofizjologia enteropatogennej  Escherichia  coli  podczas infekcji gospodarza

Enteropatogenna  Escherichia coli  (EPEC) jest główną przyczyną biegunki dziecięcej w krajach rozwijających się. Jednak ostatnio często zgłaszane są sporadyczne epidemie wywołane przez ten drobnoustrój w krajach rozwiniętych. Jako ważny patogen odzwierzęcy, EPEC jest corocznie monitorowany w kilku krajach. Cechą charakterystyczną zakażenia EPEC jest tworzenie się przyczepiających się i zacierających (A/E) zmian w jelicie cienkim. Aby ustalić zmiany A/E podczas infekcji przewodu pokarmowego (GIT) , EPEC musi się rozwijać w różnych środowiskach GIT. Odnotowano różne reakcje stresowe EPEC.
Odpowiedzi te odgrywają znaczącą rolę w pomaganiu E.  coli  w przejściu przez środowiska GIT i   zakażeniu E. coli . Jedną z takich odpowiedzi jest ostra odpowiedź. Pośredniczy w tym tetrafosforan guanozyny. Co ciekawe, wcześniejsze badania wykazały, że ostra odpowiedź jest uniwersalnym mechanizmem regulacji wirulencji obecnym w wielu patogenach bakteryjnych, w tym w EPEC. Jednak biologiczne znaczenie ostrej odpowiedzi bakterii zarówno w EPEC, jak i jej interakcji z gospodarzem podczas infekcji GIT jest niejasne. Należy to wyjaśnić, aby poszerzyć nasz wgląd w patogenezę EPEC. W tym przeglądzie omówiono różne odpowiedzi, w tym odpowiedź ostrą, EPEC podczas infekcji GIT, aby zapewnić nowy wgląd w patofizjologię EPEC w GIT.

Określenie skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej szczepu probiotycznego  Escherichia  coli  39-SN

Obecnie istotne jest zachowanie i wychowanie zdrowych, dobrze rozwiniętych nowonarodzonych zwierząt przystosowanych do nowych warunków, które stanowią podstawę do zwiększenia wydajności chowu zwierząt. Choroby przewodu pokarmowego powodują główne straty młodych zwierząt. Ostre choroby przewodu pokarmowego cieląt, jagniąt, prosiąt i kurcząt są w Kazachstanie szeroko rozpowszechnione. Badanie ma na celu opracowanie konkurencyjnej kompozycji leczniczej i profilaktycznej opartej na probiotycznych szczepach bakterii. W badaniach uwzględniono nowoczesne, certyfikowane i znormalizowane badania biochemiczne, mikrobiologiczne, biologii molekularnej.
Właściwości morfologiczne, kulturowe i biochemiczne kultur badano zgodnie z ogólnie przyjętymi schematami. Do matematycznej obróbki wyników wykorzystano standardowe metody wyznaczania średnich i ich błędów średnich . Najczęstszymi metodami zwalczania chorób u młodych zwierząt są antybiotyki, sulfonamidy i nitrofurany.
Jednak stosowanie środków przeciwbakteryjnych często prowadzi do śmierci normalnej mikroflory, zaburzania mikrobiocenozy przewodu pokarmowego, pojawienia się drobnoustrojów o oporności na leki oraz obniżenia jakości produktu. W związku z tym bardzo istotny jest kierunek biotechnologii zaangażowany w rozwój i tworzenie przyjaznych dla środowiska preparatów mikrobiologicznych o skuteczności profilaktycznej. Przedstawiono dane dotyczące skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej probiotycznego szczepu  Escherichia coli  39-SN.

Ocena wpływu Saccharomyces cerevisiae na ekspresję genów enterotoksyn w  Escherichia  coli  O157: H7 (EHEC) i  Escherichia  coli  H10407 (ETEC)

Najważniejszymi patogenami jelitowymi są enterotoksygenne (ETEC) i enterokrwotoczne Escherichia coli (EHEC). Probiotyki odgrywają skuteczną rolę w zmniejszaniu ekspresji genów czynników wirulencji w patogennych bakteriach jelitowych. Celem pracy jest zbadanie wpływu probiotyku Saccharomyces cerevisiae S3 na ekspresję genów enterotoksyny zarówno w ETEC, jak i EHEC. Przygotowuje się supernatant i lizat S. cerevisiae S3. Subminimalne stężenia hamujące (sub-MIC) supernatantu i lizatu wywierane są indywidualnie na O157: H7 i H10407.

ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli Strains

S0052 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

pUZ8002

PVT12448 Lifescience Market 2 ug 843.6 EUR

Escherichia coli

Oneq-VHA207-OneqVHA207100D Bioingentech Oneq-VHA207-100D 515 EUR

Escherichia coli

Oneq-VHA207-OneqVHA207150D Bioingentech Oneq-VHA207-150D 594 EUR

Escherichia coli

Oneq-VHA207-OneqVHA20750D Bioingentech Oneq-VHA207-50D 413 EUR

Escherichia coli

PCR-VHA207-PCRVHA20748D Bioingentech PCR-VHA207-48D 184 EUR

Escherichia coli

PCR-VHA207-PCRVHA20796D Bioingentech PCR-VHA207-96D 312 EUR

Escherichia Coli (E. Coli)

GWB-72F182 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia Coli (E. Coli) HCP

GWB-5FEFC5 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx411320-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-01mg Abbexa 0.1 mg 760.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

Escherichia Coli (E. Coli), Antibody

GWB-6ED61B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Escherichia Coli (E. Coli), Antibody

GWB-BCA000 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Escherichia Coli (E. Coli), Antibody

GWB-C48E50 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx022977-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx022977-80l Abbexa 80 µl 1012.5 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx411320-100g Abbexa 100 µg 537.5 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-200l Abbexa 200 µl 600 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-200l Abbexa 200 µl 537.5 EUR

Escherichia coli O157H7

Oneq-VH104-OneqVH104100D Bioingentech Oneq-VH104-100D 515 EUR

Escherichia coli O157H7

Oneq-VH104-OneqVH104150D Bioingentech Oneq-VH104-150D 594 EUR

Escherichia coli O157H7

Oneq-VH104-OneqVH10450D Bioingentech Oneq-VH104-50D 413 EUR

Escherichia coli O157H7

PCR-VH104-PCRVH10448D Bioingentech PCR-VH104-48D 184 EUR

Escherichia coli O157H7

PCR-VH104-PCRVH10496D Bioingentech PCR-VH104-96D 312 EUR

Escherichia Coli Antibody

GWB-405F23 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia Coli Antibody

GWB-B00FC5 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia Coli Antibody

GWB-D3EC7B GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli O104:H4

Oneq-H743-OneqH743100D Bioingentech Oneq-H743-100D 515 EUR

Escherichia coli O104:H4

Oneq-H743-OneqH743150D Bioingentech Oneq-H743-150D 594 EUR

Escherichia coli O104:H4

Oneq-H743-OneqH74350D Bioingentech Oneq-H743-50D 413 EUR

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Escherichia coli O104:H4

PCR-H743-PCRH74348D Bioingentech PCR-H743-48D 230 EUR

Escherichia coli O104:H4

PCR-H743-PCRH74396D Bioingentech PCR-H743-96D 312 EUR

Escherichia Coli 157 Antibody

GWB-C26F91 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody (HRP)

abx022978-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody (HRP)

abx022978-80l Abbexa 80 µl 1150 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (FITC)

abx411322-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia Coli (E. Coli) O157, Antibody

GWB-CFF2FE GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody (FITC)

abx411322-100tests Abbexa 100 tests 537.5 EUR

Escherichia Coli (E. Coli) 0157:H7, Antibody

GWB-185625 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

T1 Escherichia coli Strains

S0048 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-1ml Abbexa 1 ml 710.4 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx415713-1ml Abbexa 1 ml 861.6 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx022979-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx022979-80l Abbexa 80 µl 1087.5 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-200g Abbexa 200 µg Ask for price

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-25g Abbexa 25 µg 537.5 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx415713-200l Abbexa 200 µl 650 EUR

Cow Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx055785-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Escherichia Coli 2 Antibody

GWB-434555 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Escherichia Coli 20 Antibody

GWB-B89A90 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

TG1 Escherichia coli Strains

S0026 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DB3.1 Escherichia coli Strains

S0043 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia Coli 15 Antibody

GWB-84F3BF GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Escherichia Coli K99 Antibody

GWB-238814 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Escherichia coli acnB Protein

E40PB112 EnoGene 20ug 495 EUR

SURE Escherichia coli Strains

S0041 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 Escherichia coli Strains

S0053 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

K802 Escherichia coli Strains

S0089 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Human Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx052493-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Human Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

SL1953Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Bovine Escherichia coli(E. coli) ELISA Kit

SL0164Bo Sunlong - Ask for price

Escherichia Coli Antibody (FITC)

GWB-3A1DED GenWay Biotech 1 ml Ask for price

HB101 Escherichia coli Strains

S0031 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10B Escherichia coli Strains

S0032 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl2 Escherichia coli Strains

S0034 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl3 Escherichia coli Strains

S0035 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM110 Escherichia coli Strains

S0037 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM108 Escherichia coli Strains

S0105 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia Coli K88A Antibody

GWB-D6DF64 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

LPS, Escherichia coli O55:B5

203A List Biological Laboratories 2.5 mg 345 EUR

LPS, Escherichia coli O55:B5

203B List Biological Laboratories 100 mg 7490 EUR

Escherichia Coli Shigatoxin (E. Coli), Antibody

GWB-42D5A2 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Escherichia Coli Shigatoxin (E. Coli), Antibody

GWB-A4238D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENVe1 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Top10F Escherichia coli Strains

S0024 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BJ5183 Escherichia coli Strains

S0036 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ER2566 Escherichia coli Strains

S0039 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TransB Escherichia coli Strains

S0045 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

MC1061 Escherichia coli Strains

S0047 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI300 Escherichia coli Strains

S0050 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI400 Escherichia coli Strains

S0087 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB2151 Escherichia coli Strains

S0122 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-EP360926ENL1 Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-CF360926ENL Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Escherichia Coli (E. Coli) K99 Pilus, Antibody

GWB-1BE080 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Escherichia Coli (E. Coli) O157 -FITC, Antibody

GWB-AA7F00 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia Coli (E. Coli) O157 -FITC, Antibody

GWB-8A3458 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli Ribokinase (rbsK)

1-CSB-EP019397ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Agmatinase (speB)

1-CSB-EP001447ENM Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

DH10Bac Escherichia coli Strains

S0033 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BW25113 Escherichia coli Strains

S0051 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia Coli Antibody (Biotin)

GWB-7F69B2 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia Coli Antibody (Biotin)

GWB-8966C0 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Trans110 Escherichia coli Strains

S0046 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia Coli 987P PILI Antibody

GWB-BBE5AF GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia coli O157H7 PCR kit

PCR-VH104-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Escherichia coli O157H7 PCR kit

PCR-VH104-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Escherichia coli DNA ligase (ligA)

1-CSB-EP322745ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia Coli J5 Lps Antibody

GWB-8DE17F GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia Coli J5 Lps Antibody

GWB-F2349F GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli 0157 Select Sup - PK10

MED1542 Scientific Laboratory Supplies PK10 47.25 EUR

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP357589ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP348292EOD(M) Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli O157 Count Plate

KGR027 Ring Biotechnology Co 12tests 24 EUR

LPS from Escherichia coli J5 (Rc)

301 List Biological Laboratories 5mg 220 EUR

Escherichia coli Protein ELISA Kit

ELA-E1655o Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Escherichia coli Protein yebF (yebF)

1-CSB-EP329240ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

JM109 (DE3) Escherichia coli Strains

S0025 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

M15 (pREP4) Escherichia coli Strains

S0027 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tuner (DE3) Escherichia coli Strains

S0040 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HT115 (DE3) Escherichia coli Strains

S0106 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia Coli K99 Pili Antibody

GWB-890822 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Escherichia coli Serotype O2 (E. coli O2) Antibody

abx411330-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Human Escherichia coli (E.coli) ELISA Kit

YLA4038HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Escherichia coli (E.coli) ELISA Kit

YLA4038HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Escherichia coli Trigger factor (tig)

1-CSB-YP632196EGW Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

XL1-Blue Escherichia coli Strains

S0028 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2-Blue Escherichia coli Strains

S0103 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21/ pREP4 Escherichia coli Strains

S0123 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli Exopolyphosphatase (ppx)

1-CSB-EP365319ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Canine Escherichia coli(E.coli) ELISA Kit

SL0084Ca Sunlong - Ask for price

Escherichia coli Chaperone surA (surA)

1-CSB-YP359693ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia Coli K88AB Pili Antibody

GWB-3A7816 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Escherichia coli Chaperone surA (surA)

1-CSB-EP359693ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli LexA repressor (lexA)

1-CSB-EP363985ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Antitoxin RelB (relB)

1-CSB-EP314742ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protein (ECP) Protein

20-abx066464 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Escherichia Coli K88AC Pili Antibody

GWB-A319F7 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

XL10-Gold Escherichia coli Strains

S0029 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EcoRV Source : Escherichia coli Recogn

MBRE009-1000U EWC Diagnostics 1 unit 82.92 EUR

EcoRV Source : Escherichia coli Recogn

MBRE009-250U EWC Diagnostics 1 unit 22.64 EUR

EcoRV Source : Escherichia coli Recogn

MBRE009-5000U EWC Diagnostics 1 unit 376.88 EUR

EcoRV Source : Escherichia coli Recogn

MBRE009-500U EWC Diagnostics 1 unit 41.58 EUR

Escherichia coli Serotype O15 (E. coli O15) Antibody

abx411331-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Escherichia coli Serotype O20 (E. coli O20) Antibody

abx411332-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Escherichia coli Serotype O15 (E. coli O15) Antibody

abx411331-200g Abbexa 200 µg 487.5 EUR

Escherichia coli 987P Pili (E. coli 987P Pilus) Antibody

abx411323-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

QPCR Kit DNA Escherichia coli - EACH

MOL6714 Scientific Laboratory Supplies EACH 1258.76 EUR

Escherichia coli O157H7 RT PCR kit

RTq-VH104-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Escherichia coli O157H7 RT PCR kit

RTq-VH104-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Escherichia coli O157H7 RT PCR kit

RTq-VH104-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-YP314858ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenylate kinase (adk)

1-CSB-RP163274Ba Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glycerol kinase (glpK)

1-CSB-RP184074Ba Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-1 (trxA)

1-CSB-RP186674Ba Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glutaminase 1 (glsA1)

1-CSB-EP302868ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-EP314858ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx218321 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx102354 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

EcoRI Source : Escherichia coli Recogni

MBRE001-1000U EWC Diagnostics 1 unit 13.82 EUR

EcoRI Source : Escherichia coli Recogni

MBRE001-250U EWC Diagnostics 1 unit 4.75 EUR

EcoRI Source : Escherichia coli Recogni

MBRE001-5000U EWC Diagnostics 1 unit 65.96 EUR

EcoRI Source : Escherichia coli Recogni

MBRE001-500U EWC Diagnostics 1 unit 6.9 EUR

Escherichia coli One-Step PCR kit

Oneq-VHA207-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Escherichia coli One-Step PCR kit

Oneq-VHA207-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Escherichia coli One-Step PCR kit

Oneq-VHA207-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

cGMP LPS, from Escherichia coli O113

9433A List Biological Laboratories 1µg 2000 EUR

Escherichia Coli Labile Toxin Antibody

GWB-22643D GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Escherichia coli Transaldolase B (talB)

1-CSB-EP359086ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytidylate kinase (cmk)

1-CSB-EP363865ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Transketolase 1 (tktA)

1-CSB-EP340865ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenylate cyclase (cyaA)

1-CSB-CF355580ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Human Escherichia coli Antibody (E. coli Ab) ELISA Kit

abx055949-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Human Escherichia coli Antibody (E. coli Ab) ELISA Kit

abx055949-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

Human Escherichia coli Antibody (E. coli Ab) ELISA Kit

abx055949-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Escherichia coli ssPA protein, His Tag

E40PB111 EnoGene 20ug 495 EUR

Escherichia coli Protein (ECP) CLIA Kit

20-abx496293 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Escherichia coli DNA helicase II (uvrD)

1-CSB-EP360936ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

SM10 位pir Escherichia coli Strains

S0049 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HT115 (DE3) -2 Escherichia coli Strains

S0115 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli Cytosine deaminase (codA)

1-CSB-YP340707ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Peptide deformylase (def)

1-CSB-EP017707ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytosine deaminase (codA)

1-CSB-EP340707ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenosine deaminase (add)

1-CSB-EP001268ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Escherichia coli Protein (ECP)

4-RPX655Ge01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

OAEF00075-1MG - Escherichia coli (E. coli) O157 Antibody

OAEF00075-1MG Aviva Systems Biology 1mg 439 EUR

OAEF00076-1MG - Escherichia coli (E. coli) O157 Antibody

OAEF00076-1MG Aviva Systems Biology 1mg 439 EUR

OAEF00979-1MG - Escherichia coli (E. coli) O157 Antibody

OAEF00979-1MG Aviva Systems Biology 1mg 439 EUR

ECP(Escherichia coli Protein) ELISA Kit

ELK6654-48T ELK Biotech 48T Ask for price

ECP(Escherichia coli Protein) ELISA Kit

ELK6654-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Escherichia coli KHG/KDPG aldolase (eda)

1-CSB-EP359248ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protein (ECP) ELISA Kit

20-abx150337 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

K-12 MG1655 Escherichia coli Strains

S0042 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Native Escherichia coli β-Galactosidase

DIA-189 Creative Enzymes 5 ku 324 EUR

Escherichia coli Malate dehydrogenase (mdh)

1-CSB-EP013623ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Oxidoreductase YdhF (ydhF)

1-CSB-EP300544ENV Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Inactivated Escherichia coli O157 Antigen

VAng-Lsx04576-100L Creative Biolabs 100 µL 1033.2 EUR

OPEF01643-100UL - Escherichia coli (E. coli) O157 Antigen

OPEF01643-100UL Aviva Systems Biology 100ul 471 EUR

Escherichia coli (E. coli) O157:H7, RNA Aptamer, unlabeled

AR-290-U Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Chicken Escherichia coli Antibody (E. coli Ab) ELISA Kit

abx055746-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR
Ekspresję genów enterotoksyn (elt, est, stx1 i stx2) określa się następnie za pomocą techniki PCR w czasie rzeczywistym. Wyniki pokazały, że supernatant drożdży może zmniejszać ekspresję genu elt w ETEC i stx1 w EHEC. Warto zauważyć, że w innych przypadkach ekspresja genów stx1 i est wzrosła. Lizat nie miał wpływu hamującego na ekspresję genów elt, est i stx2, ale zwiększał ekspresję genów zarówno w ETEC, jak i EHEC. Ekstrakt z lizatu zmniejszył jedynie ekspresję stx1 w O157:H7. Nasze badanie pokazuje interesujące wyniki dotyczące skuteczności związków wytwarzanych przez S. cerevisiae S3 w ekspresji genów toksyn zarówno w ETEC, jak i EHEC. Zalecamy przeprowadzenie większej liczby podobnych badań w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *