• 10 czerwca, 2022

Enterotoksynogenne enterotoksyny Escherichia coli regulują nabłonkowy do odpornościowy przekaźnik cytokin IL-33 i IL-1Ra

Enterotoksygenna  Escherichia coli  (ETEC) pozostaje główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności z powodu biegunki u dzieci w placówkach o niskich zasobach. Niewiele badań analizowało konsekwencje jednoczesnego zatrucia termostabilnymi (ST) i termolabilnymi (LT) enterotoksynami, pomimo zwiększonej częstości występowania dzikich izolatów ETEC wyrażających obie toksyny. Dlatego zastosowaliśmy kombinację hodowli tkankowej i mysich modeli, aby zbadać wpływ jednoczesnego zatrucia ST+LT na odpowiedzi komórek nabłonkowych i szpikowych. Donosimy, że LT indukuje trwałe odpowiedzi IL-33 i IL-1Ra w komórkach nabłonka jelitowego T84 poprzez produkcję cAMP i aktywację kinazy białkowej A.
 • Wykazujemy, że połączone zatrucie ST+LT przyspiesza transkrypcyjne odpowiedzi nabłonka indukowane wolniej przez sam LT. Zależna od ST i LT akumulacja płynu  w świetle in vivo  koreluje ze znacznym wzrostem poziomu IL-33 i IL-1Ra w zeskrobinach błony śluzowej jelita cienkiego.
 • Ponadto myszy z niedoborem receptora IL-33 (IL-33R) są mniej podatne na sekrecję za pośrednictwem ST. W przedziale immunologicznym komórki szpiku wykrywają IL-33, a LT hamuje indukowane przez IL-33 wydzielanie TNFα z makrofagów, ale wzmacnia indukcję IL-6 z komórek dendrytycznych pochodzących ze szpiku kostnego, w której pośredniczy IL-33.
 • Podsumowując, nasze badania sugerują, że indukowane enterotoksyną IL-33 i IL-1Ra modulują zapalenie jelit i sygnalizację receptora IL-1 w błonie śluzowej jelita w odpowiedzi na enterotoksyny ETEC.

Acetylowanie lizyny 86  Escherichia  coli  HUβ moduluje zdolność białka do wiązania DNA

Białko wiążące DNA HU jest wysoce konserwatywne w bakteriach i jest zaangażowane w szereg procesów komórkowych i fenotypów. Podobnie jak histony eukariotyczne, HU podlega modyfikacjom potranslacyjnym. W szczególności, acetylację kilku reszt lizyny opisano w obu homologach  Escherichia coli  HU. Tutaj zbadaliśmy wpływ acetylacji w Lys67 i Lys86, zlokalizowanych odpowiednio w pętli wiążącej DNA i granicy faz  E. coli  HUβ. Stosując technikę ekspansji kodu genetycznego otrzymano jednorodne jednostki białkowe HUβ(K67ac) i HUβ(K86ac).
Acetylowanie przy Lys86 wydawało się mieć nieistotny wpływ na drugorzędową strukturę białka i stabilność termiczną. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że ta specyficzna miejscowo acetylacja może regulować wiązanie DNA przez homodimer HU, ale nie przez heterodimer. Co ciekawe, podczas gdy acetylacja Lys86 zmniejszyła oddziaływanie homodimeru HU z krótkim dwuniciowym DNA zawierającym 2 -nukleotydową przerwę lub nacięcie, wzmocniła oddziaływanie z dłuższymi fragmentami DNA i miała minimalny wpływ na krótki, w pełni komplementarny fragment DNA. Wyniki te pokazują złożoność modyfikacji potranslacyjnych w regulacji funkcjonalnej, a także wskazują na rolę acetylacji lizyny w dostrajaniu transkrypcji genów bakterii i regulacji epigenetycznej.
ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli
ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli

Monitorowanie i analiza wczesnego ostrzegania sytuacji epidemicznej  Escherichia  coli  w oparciu o technologię Big Data i Cloud Computing

Celem tego badania jest analiza molekularnych cech epidemiologicznych i mechanizmów oporności  Escherichia coli . W ramach badań ustanowiono model przewidywania dużych zbiorów danych w chmurze obliczeniowej dla mechanizmu epidemii patogenu. Badanie ustala wczesne ostrzeganie, parametry kontrolne i model matematyczny  choroby zakaźnej Escherichia coli  oraz monitoruje sekwencję molekularną patogenu w oparciu o dyskretne wskaźniki. Do ustalenia modelu trendu epidemicznego  Escherichia coli zastosowano nieliniowe równanie modelu matematycznego . Z badania wynika, że ​​zastosowanie modelu pozwala kontrolować błąd względny na poziomie około 5%. Eksperyment potwierdza skuteczność modelu kombinowanego.

Patofizjologia enteropatogennej  Escherichia  coli  podczas infekcji gospodarza

Enteropatogenna  Escherichia coli  (EPEC) jest główną przyczyną biegunki dziecięcej w krajach rozwijających się. Jednak ostatnio często zgłaszane są sporadyczne epidemie wywołane przez ten drobnoustrój w krajach rozwiniętych. Jako ważny patogen odzwierzęcy, EPEC jest corocznie monitorowany w kilku krajach. Cechą charakterystyczną zakażenia EPEC jest tworzenie się przyczepiających się i zacierających (A/E) zmian w jelicie cienkim. Aby ustalić zmiany A/E podczas infekcji przewodu pokarmowego (GIT) , EPEC musi się rozwijać w różnych środowiskach GIT. Odnotowano różne reakcje stresowe EPEC.
Odpowiedzi te odgrywają znaczącą rolę w pomaganiu E.  coli  w przejściu przez środowiska GIT i   zakażeniu E. coli . Jedną z takich odpowiedzi jest ostra odpowiedź. Pośredniczy w tym tetrafosforan guanozyny. Co ciekawe, wcześniejsze badania wykazały, że ostra odpowiedź jest uniwersalnym mechanizmem regulacji wirulencji obecnym w wielu patogenach bakteryjnych, w tym w EPEC. Jednak biologiczne znaczenie ostrej odpowiedzi bakterii zarówno w EPEC, jak i jej interakcji z gospodarzem podczas infekcji GIT jest niejasne. Należy to wyjaśnić, aby poszerzyć nasz wgląd w patogenezę EPEC. W tym przeglądzie omówiono różne odpowiedzi, w tym odpowiedź ostrą, EPEC podczas infekcji GIT, aby zapewnić nowy wgląd w patofizjologię EPEC w GIT.

Określenie skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej szczepu probiotycznego  Escherichia  coli  39-SN

Obecnie istotne jest zachowanie i wychowanie zdrowych, dobrze rozwiniętych nowonarodzonych zwierząt przystosowanych do nowych warunków, które stanowią podstawę do zwiększenia wydajności chowu zwierząt. Choroby przewodu pokarmowego powodują główne straty młodych zwierząt. Ostre choroby przewodu pokarmowego cieląt, jagniąt, prosiąt i kurcząt są w Kazachstanie szeroko rozpowszechnione. Badanie ma na celu opracowanie konkurencyjnej kompozycji leczniczej i profilaktycznej opartej na probiotycznych szczepach bakterii. W badaniach uwzględniono nowoczesne, certyfikowane i znormalizowane badania biochemiczne, mikrobiologiczne, biologii molekularnej.
Właściwości morfologiczne, kulturowe i biochemiczne kultur badano zgodnie z ogólnie przyjętymi schematami. Do matematycznej obróbki wyników wykorzystano standardowe metody wyznaczania średnich i ich błędów średnich . Najczęstszymi metodami zwalczania chorób u młodych zwierząt są antybiotyki, sulfonamidy i nitrofurany.
Jednak stosowanie środków przeciwbakteryjnych często prowadzi do śmierci normalnej mikroflory, zaburzania mikrobiocenozy przewodu pokarmowego, pojawienia się drobnoustrojów o oporności na leki oraz obniżenia jakości produktu. W związku z tym bardzo istotny jest kierunek biotechnologii zaangażowany w rozwój i tworzenie przyjaznych dla środowiska preparatów mikrobiologicznych o skuteczności profilaktycznej. Przedstawiono dane dotyczące skuteczności profilaktycznej i terapeutycznej probiotycznego szczepu  Escherichia coli  39-SN.

Ocena wpływu Saccharomyces cerevisiae na ekspresję genów enterotoksyn w  Escherichia  coli  O157: H7 (EHEC) i  Escherichia  coli  H10407 (ETEC)

Najważniejszymi patogenami jelitowymi są enterotoksygenne (ETEC) i enterokrwotoczne Escherichia coli (EHEC). Probiotyki odgrywają skuteczną rolę w zmniejszaniu ekspresji genów czynników wirulencji w patogennych bakteriach jelitowych. Celem pracy jest zbadanie wpływu probiotyku Saccharomyces cerevisiae S3 na ekspresję genów enterotoksyny zarówno w ETEC, jak i EHEC. Przygotowuje się supernatant i lizat S. cerevisiae S3. Subminimalne stężenia hamujące (sub-MIC) supernatantu i lizatu wywierane są indywidualnie na O157: H7 i H10407.

ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli Strains

S0052 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

pUZ8002

PVT12448 Lifescience Market 2 ug 843.6 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx411320-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-01mg Abbexa 0.1 mg 760.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (FITC)

abx411322-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

T1 Escherichia coli Strains

S0048 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Cow Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx055785-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-1ml Abbexa 1 ml 710.4 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx415713-1ml Abbexa 1 ml 861.6 EUR

TG1 Escherichia coli Strains

S0026 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DB3.1 Escherichia coli Strains

S0043 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli 0157 Select Sup

MED1542 Scientific Laboratory Supplies PK10 42 EUR

K802 Escherichia coli Strains

S0089 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

SURE Escherichia coli Strains

S0041 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 Escherichia coli Strains

S0053 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Human Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx052493-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

HB101 Escherichia coli Strains

S0031 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10B Escherichia coli Strains

S0032 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl2 Escherichia coli Strains

S0034 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl3 Escherichia coli Strains

S0035 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM110 Escherichia coli Strains

S0037 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM108 Escherichia coli Strains

S0105 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENVe1 Cusabio
 • 872.40 EUR
 • 510.00 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1266.00 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 615.60 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Top10F Escherichia coli Strains

S0024 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BJ5183 Escherichia coli Strains

S0036 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI400 Escherichia coli Strains

S0087 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB2151 Escherichia coli Strains

S0122 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ER2566 Escherichia coli Strains

S0039 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TransB Escherichia coli Strains

S0045 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

MC1061 Escherichia coli Strains

S0047 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI300 Escherichia coli Strains

S0050 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli Ribokinase (rbsK)

1-CSB-EP019397ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Agmatinase (speB)

1-CSB-EP001447ENM Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

DH10Bac Escherichia coli Strains

S0033 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BW25113 Escherichia coli Strains

S0051 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

QPCR Kit DNA Escherichia coli

MOL6714 Scientific Laboratory Supplies EACH 1118.9 EUR

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-CF360926ENL Cusabio
 • 1690.80 EUR
 • 819.60 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-EP360926ENL1 Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Trans110 Escherichia coli Strains

S0046 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli O157H7 PCR kit

PCR-VH104-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Escherichia coli O157H7 PCR kit

PCR-VH104-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Escherichia coli DNA ligase (ligA)

1-CSB-EP322745ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP348292EOD(M) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP357589ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protein yebF (yebF)

1-CSB-EP329240ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protein ELISA Kit

ELA-E1655o Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

HT115 (DE3) Escherichia coli Strains

S0106 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM109 (DE3) Escherichia coli Strains

S0025 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

M15 (pREP4) Escherichia coli Strains

S0027 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tuner (DE3) Escherichia coli Strains

S0040 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli Trigger factor (tig)

1-CSB-YP632196EGW Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

XL2-Blue Escherichia coli Strains

S0103 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21/ pREP4 Escherichia coli Strains

S0123 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL1-Blue Escherichia coli Strains

S0028 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli Serotype O2 (E. coli O2) Antibody

abx411330-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Human Escherichia coli (E.coli) ELISA Kit

YLA4038HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human Escherichia coli (E.coli) ELISA Kit

YLA4038HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Escherichia coli Exopolyphosphatase (ppx)

1-CSB-EP365319ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protein (ECP) Protein

20-abx066464 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Escherichia coli Chaperone surA (surA)

1-CSB-EP359693ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli LexA repressor (lexA)

1-CSB-EP363985ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Chaperone surA (surA)

1-CSB-YP359693ENV Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Antitoxin RelB (relB)

1-CSB-EP314742ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

XL10-Gold Escherichia coli Strains

S0029 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli O157H7 RT PCR kit

RTq-VH104-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Escherichia coli O157H7 RT PCR kit

RTq-VH104-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Escherichia coli O157H7 RT PCR kit

RTq-VH104-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx218321 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx102354 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1528.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Escherichia coli Adenylate kinase (adk)

1-CSB-RP163274Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glycerol kinase (glpK)

1-CSB-RP184074Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-1 (trxA)

1-CSB-RP186674Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-YP314858ENV Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glutaminase 1 (glsA1)

1-CSB-EP302868ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-EP314858ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Serotype O15 (E. coli O15) Antibody

abx411331-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Escherichia coli Serotype O20 (E. coli O20) Antibody

abx411332-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Escherichia coli 987P Pili (E. coli 987P Pilus) Antibody

abx411323-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia coli One-Step PCR kit

Oneq-VHA207-100D Bioingentech 100T 1039.2 EUR

Escherichia coli One-Step PCR kit

Oneq-VHA207-150D Bioingentech 150T 1177.2 EUR

Escherichia coli One-Step PCR kit

Oneq-VHA207-50D Bioingentech 50T 861.6 EUR

Escherichia coli Transketolase 1 (tktA)

1-CSB-EP340865ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Transaldolase B (talB)

1-CSB-EP359086ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytidylate kinase (cmk)

1-CSB-EP363865ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenylate cyclase (cyaA)

1-CSB-CF355580ENV Cusabio
 • 1158.00 EUR
 • 798.00 EUR
 • 858.00 EUR
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Escherichia coli Protein (ECP) CLIA Kit

20-abx496293 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Escherichia coli DNA helicase II (uvrD)

1-CSB-EP360936ENV Cusabio
 • 745.20 EUR
 • 457.20 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1058.40 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 541.20 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

HT115 (DE3) -2 Escherichia coli Strains

S0115 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

SM10 位pir Escherichia coli Strains

S0049 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli Cytosine deaminase (codA)

1-CSB-EP340707ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytosine deaminase (codA)

1-CSB-YP340707ENV Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Peptide deformylase (def)

1-CSB-EP017707ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenosine deaminase (add)

1-CSB-EP001268ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Ekspresję genów enterotoksyn (elt, est, stx1 i stx2) określa się następnie za pomocą techniki PCR w czasie rzeczywistym. Wyniki pokazały, że supernatant drożdży może zmniejszać ekspresję genu elt w ETEC i stx1 w EHEC. Warto zauważyć, że w innych przypadkach ekspresja genów stx1 i est wzrosła. Lizat nie miał wpływu hamującego na ekspresję genów elt, est i stx2, ale zwiększał ekspresję genów zarówno w ETEC, jak i EHEC. Ekstrakt z lizatu zmniejszył jedynie ekspresję stx1 w O157:H7. Nasze badanie pokazuje interesujące wyniki dotyczące skuteczności związków wytwarzanych przez S. cerevisiae S3 w ekspresji genów toksyn zarówno w ETEC, jak i EHEC. Zalecamy przeprowadzenie większej liczby podobnych badań w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *