• 10 czerwca, 2022

Komercyjne zestawy ELISA dla ryb mają ograniczoną zdolność wykrywania różnych gatunków ryb i ich produktów.

Ryby są głównym źródłem pożywienia i alergenów, co wymaga deklaracji na pakowanej żywności, co często zapewnia stosowanie testów ELISA. Na całym świecie sprzedaje się i konsumuje ponad 1000 różnych gatunków ryb, coraz częściej dostarczanych przez akwakulturę. Aż 3% ogólnej populacji jest zagrożonych czasami śmiertelnymi reakcjami alergicznymi na ryby, co wymaga ścisłego unikania tego produktu spożywczego. Celem tego badania jest ocena zdolności trzech dostępnych na rynku testów ELISA do wykrywania szerokiej gamy ryb kostno-chrzęstnych i ich produktów, niezbędnych do zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego znakowania żywności.
Wykrycie 57 ryb kostnych wahało się od 26% do 61%. Powszechne gatunki europejskie i północnoamerykańskie, w tym gatunki karpia, dorsza i łososia, wykazały wyższy wskaźnik wykrywalności w porównaniu z tymi z regionu Azji i Pacyfiku, w tym panga oraz kilka gatunków makreli i tuńczyka.
Spośród 17 konserwowanych produktów rybnych w puszkach wykryto tylko od 65 do 86%, przy czym najniższy wskaźnik wykazywał tuńczyk. Nie wykryto żadnej ryby chrzęstnej (n=9) ani innych kręgowców (n=8) ani skorupiaków (n=5). Wykazujemy ograniczoną zdolność trzech komercyjnych zestawów ELISA dla ryb do wykrywania ryb i ich produktów. Złożoność ryb jako coraz częściej wykorzystywanego źródła białka powoduje pilną potrzebę udoskonalenia metod wykrywania, które są kluczowe dla przemysłu spożywczego, aby zapewnić bezpieczne produkty z owoców morza i zapewnić zgodność z przepisami międzynarodowymi. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ocena działania komercyjnych  zestawów ELISA   do badań przesiewowych pozostałości furazolidonu i furaltadonu w  rybach .

Monitorowanie regulacyjne pozostałości leków nitrofuranowych w produktach akwakultury koncentrowało się w dużej mierze na LC-MS/MS. Ponadto istnieje zapotrzebowanie na łatwe i wysokowydajne metody przesiewowe do programów monitorowania. Oceniliśmy działanie zestawów Ridascreen (R-Biopharm) ELISA na pozostałości leku nitrofuranowego w mięśniach ryb, z weryfikacją za pomocą LC-MS/MS. Dostępne były zestawy dla łańcuchów bocznych 3-amino-2-oksazolidynonu (AOZ) i 3-amino-5-morfolino-metylo-2-oksazolidynonu (AMOZ) odpowiednio furazolidonu i furaltadonu. Znaleźliśmy dobrą powtarzalność w wzmocnionych i poniesionych próbkach mięśni, z RSD w zakresie od 1,8% do 7,6%. Odzyskiwanie AOZ i AMOZ z mięśni wzmocnionych na poziomie 0,5-2 ng/g wahało się od 98% do 114%.
Wykazano doskonałą selektywność. Minimalne granice wykrywalności (MDL) dla AOZ i AMOZ w mięśniu wynosiły odpowiednio 0,05 i 0,2 ng/g. Dane ELISA były silnie skorelowane z danymi LC-MS/MS. Wyniki tego badania potwierdzają zastosowanie tych zestawów jako testów przesiewowych pod kątem pozostałości nitrofuranu w mięśniach ryb.

Poziomy wyjściowe CD200 w surowicy pozwalają przewidzieć rokowanie przewlekłej białaczki limfocytowej

CD200 związany z błoną ulega nadekspresji w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) i istnieją pewne dowody na to, że jego rozpuszczalna ektodomena (sCD200) może również brać udział w patofizjologii i chorobie. Jednak bardzo niewiele wiadomo na temat prognostycznego znaczenia sCD200. sCD200 był testowany w momencie rozpoznania u 272 pacjentów z CLL i 78 zdrowych osobników dobranych pod względem wieku i płci przy użyciu specyficznego zestawu ELISA  dla ludzkiego CD200 (glikoproteina błonowa OX-2)  . U pacjentów z CLL stwierdzono istotnie wyższe stężenie sCD200 w porównaniu z grupą kontrolną.
W naszej kohorcie sCD200 było istotnie wyższe u pacjentów w wieku powyżej 66 lat, ze stadium C Bineta, niezmutowanym IgVH i niekorzystnym (del11q lub del17p)  FISH . Czas do pierwszego leczenia i przeżycie całkowite były istotnie krótsze u pacjentów z wyższym stężeniem sCD200, przy czym jako granicę 1281 pg/ml przyjęto medianę stężenia sCD200 w całej kohorcie CLL. Jednak wpływ prognostyczny sCD200 nie został potwierdzony w analizie wielowymiarowej.
Wyjściowe wartości sCD200 wydawały się mieć wpływ na odpowiedź na chemioterapię lub chemioimmunoterapię, ale nie na leki celowane. Łącznie nasze dane pokazują, że poziomy sCD200 w surowicy korelują z bardziej agresywnymi cechami klinicznymi i biologicznymi i są w stanie przewidzieć gorsze rokowanie. Praca ta potwierdza istotną rolę CD200 nie tylko jako narzędzia diagnostycznego, ale także jako wskaźnika prognostycznego i potencjalnego celu terapeutycznego w CLL.
Fish NFkB Elisa Kit
Fish NFkB Elisa Kit

Suplementacja diety olejem rybim wzbogaconym w wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3   wspomaga gojenie się ran po oparzeniu słonecznym wywołanym promieniowaniem ultrafioletowym B u myszy

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3 (N-3 PUFA) mogą łagodzić nowotwory skóry wywoływane przez promieniowanie ultrafioletowe B (UVB), ale ich wpływ na oparzenia słoneczne i zbliżające się gojenie ran pozostaje kontrowersyjny. Celem tego badania było zbadanie wpływu  oleju rybiego wzbogaconego w n-3 PUFA (n-3 PUFA-FO) na oparzenia słoneczne wywołane promieniowaniem UVB i późniejsze gojenie. Sześćdziesiąt samic myszy C57BL/6 podzielono na dwie grupy. Myszy z grupy leczonej karmiono n-3 PUFA-FO przez cały czas trwania eksperymentu. Myszy w grupie kontrolnej karmiono standardową dietą. Po dwóch tygodniach karmienia n-3 PUFA-FO myszy eksponowano na UVB przez 20 min i uśmiercano 20 dni później.
 • Podczas gojenia rany rejestrowano fotouszkodzenie skóry i obszar zmiany. Grubość zmian naskórkowych określano ilościowo w skrawkach skóry barwionych hematoksyliną i eozyną.
 • Stan zapalny i polaryzację makrofagów oceniano metodą qRT-PCR. Stres oksydacyjny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych oznaczono ilościowo przy użyciu specyficznych zestawów ELISA  . Karmienie N-3 PUFA-FO zmniejszyło fotouszkodzenia UVB i przyspieszyło postęp gojenia się ran, co było połączone z mniej intensywnym stanem zapalnym i zwiększoną polaryzacją fenotypu makrofagów M2.
 • Ponadto n-3 PUFA-FO spowodował spadek poziomu dialdehydu malonowego (MDA), ale zwiększył aktywność katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GP), bez zmiany aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD).
 • N-3 PUFA-FO chroni przed fotouszkodzeniami skóry wywołanymi przez promieniowanie UVB i wspomaga gojenie ran poprzez modulowanie polaryzacji fenotypowej makrofagów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych.
 • N-3 PUFA-FO może być nowatorskim podejściem terapeutycznym zarówno do zapobiegania, jak i leczenia oparzeń słonecznych.

Aptamer-Pendant DNA Tetrahedron Sonda nanostrukturalna do ultraczułego wykrywania tetracykliny przez sprzężenie wyzwalanego przez cel wzmocnienia toczenia koła

Tetracyklina (TET) to antybiotyk o szerokim spektrum działania, często stosowany w profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, w dodatkach do pasz i tak dalej. Jednak jego pozostałości i akumulacja w żywności pochodzenia zwierzęcego mogą powodować szereg skutków ubocznych dla organizmu ludzkiego. Tutaj wyprodukowaliśmy TET aptamer-zawieszony DNA tetraedryczne nanostrukturalne kulki magnetyczne (Apt-tet MB) jako sondę do wykrywania TET. W obecności docelowego TET, starter DNA był uwalniany z MB Apt-tet, ponieważ aptamer TET mógł specyficznie wiązać TET. Następnie oddzielony starter DNA mógłby skutecznie zainicjować reakcję amplifikacji toczącego się koła (RCA) i wygenerować długą jednoniciową sekwencję tandemową.

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 534 EUR

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 742 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 500 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 692 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 446 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 615 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 534 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RD-NFkB-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 742 EUR

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Ch-48T DL Develop 48T 528 EUR

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Ch-96T DL Develop 96T 690 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Hu-48T DL Develop 48T 498 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Hu-96T DL Develop 96T 647 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Mu-48T DL Develop 48T 450 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Mu-96T DL Develop 96T 582 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Ra-48T DL Develop 48T 528 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

DLR-NFkB-Ra-96T DL Develop 96T 690 EUR

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 558 EUR

Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 776 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 522 EUR

Human Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 724 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 465 EUR

Mouse Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 643 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 558 EUR

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

RDR-NFkB-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 776 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

CSB-EL018811FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

1-CSB-EL018811FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cortisol ELISA Kit

CSB-E08487f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

1-CSB-E08487f Cusabio
 • 500.00 EUR
 • 3402.00 EUR
 • 1820.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish PV ELISA Kit

QY-E150010 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish prothrombin ELISA Kit

QY-E160030 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Testosterone ELISA Kit

QY-E160033 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish estradiol ELISA Kit

QY-E160034 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish FSH ELISA kit

QY-E160041 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F1 ChemNorm 96T 442 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F2 ChemNorm 48T 293 EUR

Fish CYP7A1 ELISA Kit

ELA-0133F Lifescience Market 96 Tests 745 EUR

Fish glutathione ELISA Kit

ELA-E0294f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Thyroxine ELISA Kit

ELA-E0452f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Progesterone ELISA kit

ELA-E0459f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

ELA-E0462f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Malondialdehyde ELISA Kit

ELA-E0597f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish estrogen ELISA Kit

ELA-E0696f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish pAMPK ELISA kit

ELA-E1671f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish phosvitin ELISA Kit

ELA-E1679f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Thyroxine ELISA kit

55R-1941 Fitzgerald 96 tests 590 EUR

Fish Prolactin ELISA kit

55R-2035 Fitzgerald 96 tests 671 EUR

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 Alpha Diagnostics 1 202 EUR

Sheep NFkB ELISA Kit

ESN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Anserini NFkB ELISA Kit

EAN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Rat NFkB ELISA Kit

ERN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Rabbit NFkB ELISA Kit

ERTN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Monkey NFkB ELISA Kit

EMKN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Mouse NFkB ELISA Kit

EMN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Porcine NFkB ELISA Kit

EPN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Human NFkB ELISA Kit

EHN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Chicken NFkB ELISA Kit

ECKN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Canine NFkB ELISA Kit

ECN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Bovine NFkB ELISA Kit

EBN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Goat NFkB ELISA Kit

EGTN0018 Abclonal 96Tests 521 EUR

Fish Estrogen ELISA

QY-E150006 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish EstradiolELISA Kit

ELA-E0461f Lifescience Market 96 Tests 928 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

CSB-EL006394FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

1-CSB-EL006394FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish metallothionein(MT)ELISA kit

CSB-EQ027262FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish metallothionein(MT)ELISA kit

1-CSB-EQ027262FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish 17-hydroxypregnenolone ELISA kit

CSB-EQ027292FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish 17-hydroxypregnenolone ELISA kit

1-CSB-EQ027292FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish dopamine(DA) ELISA kit

CSB-EQ027496FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

1-CSB-EQ027496FI Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

CSB-E08489f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

1-CSB-E08489f Cusabio
 • 480.00 EUR
 • 3235.00 EUR
 • 1733.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Testosterone(T) ELISA Kit

CSB-E17554Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Testosterone(T) ELISA Kit

1-CSB-E17554Fh Cusabio
 • 602.00 EUR
 • 4238.00 EUR
 • 2256.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

CSB-E13017Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

1-CSB-E13017Fh Cusabio
 • 592.00 EUR
 • 4155.00 EUR
 • 2212.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cholecystokinin(CCK) ELISA Kit

CSB-E13054Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Cholecystokinin(CCK) ELISA Kit

1-CSB-E13054Fh Cusabio
 • 946.00 EUR
 • 5782.00 EUR
 • 3060.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

CSB-E15928Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

1-CSB-E15928Fh Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit

CSB-E17001Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Acetylcholinesterase(AChE)ELISA Kit

1-CSB-E17001Fh Cusabio
 • 900.00 EUR
 • 5476.00 EUR
 • 2900.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

CSB-E17295Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

1-CSB-E17295Fh Cusabio
 • 602.00 EUR
 • 4238.00 EUR
 • 2256.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Insulin, INS ELISA Kit

CSB-E12123Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

1-CSB-E12123Fh Cusabio
 • 967.00 EUR
 • 5925.00 EUR
 • 3134.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

abx051599-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

Fish Vitellogenin (VTG) ELISA Kit

abx157269-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

CGA ELISA Kit (Fish) (OKEH03759)

OKEH03759 Aviva Systems Biology 96 Wells 479 EUR

GNRH1 ELISA Kit (Fish) (OKEH07496)

OKEH07496 Aviva Systems Biology 96 Wells 1327 EUR

Thyroxine ELISA Kit (Fish) (OKCA00349)

OKCA00349 Aviva Systems Biology 96 Wells 578 EUR

IGF2 ELISA Kit (Fish) (OKCA01046)

OKCA01046 Aviva Systems Biology 96 Wells 930 EUR

Fish Progesterone(PROG) ELISA Kit

QY-E150001 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

QY-E150003 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish cortisol (Cortisol) ELISA Kit

QY-E150019 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Ferritin (FE) ELISA Kit

QY-E160031 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish(IL-1β) ELISA Kit

QY-E160032 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

QY-E160039 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish TBARS(TBARS)ELISA Kit

QY-E160040 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

QY-E160045 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR

Fish Aconitase 1 ELISA Kit

QY-E160048 Qayee Biotechnology 96T 478 EUR
Wreszcie, z SYBR Green I jako barwnikiem fluorescencyjnym, sygnał fluorescencji można było wykryć za pomocą sond detekcyjnych poprzez hybrydyzację produktu RCA. W optymalnych warunkach sygnał fluorescencyjny wzrastał wraz ze wzrostem docelowego stężenia TET w zakresie dynamicznym 5 rzędów wielkości od 0,001 do 10 ng mL -1 . Granica wykrywalności została obliczona na 0,724 pg mL -1  , a metoda wykazała wysoką selektywność względem TET wśród różnych antybiotyków. Co bardziej imponujące, metoda ta została wykorzystana do oznaczania TET w  próbkach ryb  i miodu. Uzyskane wyniki były zgodne z wynikami  zestawów ELISA  , które mają ogromny potencjał w dziedzinie analizy żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.