• 10 czerwca, 2022

Komercyjne zestawy ELISA dla ryb mają ograniczoną zdolność wykrywania różnych gatunków ryb i ich produktów.

Ryby są głównym źródłem pożywienia i alergenów, co wymaga deklaracji na pakowanej żywności, co często zapewnia stosowanie testów ELISA. Na całym świecie sprzedaje się i konsumuje ponad 1000 różnych gatunków ryb, coraz częściej dostarczanych przez akwakulturę. Aż 3% ogólnej populacji jest zagrożonych czasami śmiertelnymi reakcjami alergicznymi na ryby, co wymaga ścisłego unikania tego produktu spożywczego. Celem tego badania jest ocena zdolności trzech dostępnych na rynku testów ELISA do wykrywania szerokiej gamy ryb kostno-chrzęstnych i ich produktów, niezbędnych do zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego znakowania żywności.
Wykrycie 57 ryb kostnych wahało się od 26% do 61%. Powszechne gatunki europejskie i północnoamerykańskie, w tym gatunki karpia, dorsza i łososia, wykazały wyższy wskaźnik wykrywalności w porównaniu z tymi z regionu Azji i Pacyfiku, w tym panga oraz kilka gatunków makreli i tuńczyka.
Spośród 17 konserwowanych produktów rybnych w puszkach wykryto tylko od 65 do 86%, przy czym najniższy wskaźnik wykazywał tuńczyk. Nie wykryto żadnej ryby chrzęstnej (n=9) ani innych kręgowców (n=8) ani skorupiaków (n=5). Wykazujemy ograniczoną zdolność trzech komercyjnych zestawów ELISA dla ryb do wykrywania ryb i ich produktów. Złożoność ryb jako coraz częściej wykorzystywanego źródła białka powoduje pilną potrzebę udoskonalenia metod wykrywania, które są kluczowe dla przemysłu spożywczego, aby zapewnić bezpieczne produkty z owoców morza i zapewnić zgodność z przepisami międzynarodowymi. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ocena działania komercyjnych  zestawów ELISA   do badań przesiewowych pozostałości furazolidonu i furaltadonu w  rybach .

Monitorowanie regulacyjne pozostałości leków nitrofuranowych w produktach akwakultury koncentrowało się w dużej mierze na LC-MS/MS. Ponadto istnieje zapotrzebowanie na łatwe i wysokowydajne metody przesiewowe do programów monitorowania. Oceniliśmy działanie zestawów Ridascreen (R-Biopharm) ELISA na pozostałości leku nitrofuranowego w mięśniach ryb, z weryfikacją za pomocą LC-MS/MS. Dostępne były zestawy dla łańcuchów bocznych 3-amino-2-oksazolidynonu (AOZ) i 3-amino-5-morfolino-metylo-2-oksazolidynonu (AMOZ) odpowiednio furazolidonu i furaltadonu. Znaleźliśmy dobrą powtarzalność w wzmocnionych i poniesionych próbkach mięśni, z RSD w zakresie od 1,8% do 7,6%. Odzyskiwanie AOZ i AMOZ z mięśni wzmocnionych na poziomie 0,5-2 ng/g wahało się od 98% do 114%.
Wykazano doskonałą selektywność. Minimalne granice wykrywalności (MDL) dla AOZ i AMOZ w mięśniu wynosiły odpowiednio 0,05 i 0,2 ng/g. Dane ELISA były silnie skorelowane z danymi LC-MS/MS. Wyniki tego badania potwierdzają zastosowanie tych zestawów jako testów przesiewowych pod kątem pozostałości nitrofuranu w mięśniach ryb.

Poziomy wyjściowe CD200 w surowicy pozwalają przewidzieć rokowanie przewlekłej białaczki limfocytowej

CD200 związany z błoną ulega nadekspresji w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) i istnieją pewne dowody na to, że jego rozpuszczalna ektodomena (sCD200) może również brać udział w patofizjologii i chorobie. Jednak bardzo niewiele wiadomo na temat prognostycznego znaczenia sCD200. sCD200 był testowany w momencie rozpoznania u 272 pacjentów z CLL i 78 zdrowych osobników dobranych pod względem wieku i płci przy użyciu specyficznego zestawu ELISA  dla ludzkiego CD200 (glikoproteina błonowa OX-2)  . U pacjentów z CLL stwierdzono istotnie wyższe stężenie sCD200 w porównaniu z grupą kontrolną.
W naszej kohorcie sCD200 było istotnie wyższe u pacjentów w wieku powyżej 66 lat, ze stadium C Bineta, niezmutowanym IgVH i niekorzystnym (del11q lub del17p)  FISH . Czas do pierwszego leczenia i przeżycie całkowite były istotnie krótsze u pacjentów z wyższym stężeniem sCD200, przy czym jako granicę 1281 pg/ml przyjęto medianę stężenia sCD200 w całej kohorcie CLL. Jednak wpływ prognostyczny sCD200 nie został potwierdzony w analizie wielowymiarowej.
Wyjściowe wartości sCD200 wydawały się mieć wpływ na odpowiedź na chemioterapię lub chemioimmunoterapię, ale nie na leki celowane. Łącznie nasze dane pokazują, że poziomy sCD200 w surowicy korelują z bardziej agresywnymi cechami klinicznymi i biologicznymi i są w stanie przewidzieć gorsze rokowanie. Praca ta potwierdza istotną rolę CD200 nie tylko jako narzędzia diagnostycznego, ale także jako wskaźnika prognostycznego i potencjalnego celu terapeutycznego w CLL.
Fish NFkB Elisa Kit
Fish NFkB Elisa Kit

Suplementacja diety olejem rybim wzbogaconym w wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3   wspomaga gojenie się ran po oparzeniu słonecznym wywołanym promieniowaniem ultrafioletowym B u myszy

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3 (N-3 PUFA) mogą łagodzić nowotwory skóry wywoływane przez promieniowanie ultrafioletowe B (UVB), ale ich wpływ na oparzenia słoneczne i zbliżające się gojenie ran pozostaje kontrowersyjny. Celem tego badania było zbadanie wpływu  oleju rybiego wzbogaconego w n-3 PUFA (n-3 PUFA-FO) na oparzenia słoneczne wywołane promieniowaniem UVB i późniejsze gojenie. Sześćdziesiąt samic myszy C57BL/6 podzielono na dwie grupy. Myszy z grupy leczonej karmiono n-3 PUFA-FO przez cały czas trwania eksperymentu. Myszy w grupie kontrolnej karmiono standardową dietą. Po dwóch tygodniach karmienia n-3 PUFA-FO myszy eksponowano na UVB przez 20 min i uśmiercano 20 dni później.
 • Podczas gojenia rany rejestrowano fotouszkodzenie skóry i obszar zmiany. Grubość zmian naskórkowych określano ilościowo w skrawkach skóry barwionych hematoksyliną i eozyną.
 • Stan zapalny i polaryzację makrofagów oceniano metodą qRT-PCR. Stres oksydacyjny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych oznaczono ilościowo przy użyciu specyficznych zestawów ELISA  . Karmienie N-3 PUFA-FO zmniejszyło fotouszkodzenia UVB i przyspieszyło postęp gojenia się ran, co było połączone z mniej intensywnym stanem zapalnym i zwiększoną polaryzacją fenotypu makrofagów M2.
 • Ponadto n-3 PUFA-FO spowodował spadek poziomu dialdehydu malonowego (MDA), ale zwiększył aktywność katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GP), bez zmiany aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD).
 • N-3 PUFA-FO chroni przed fotouszkodzeniami skóry wywołanymi przez promieniowanie UVB i wspomaga gojenie ran poprzez modulowanie polaryzacji fenotypowej makrofagów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych.
 • N-3 PUFA-FO może być nowatorskim podejściem terapeutycznym zarówno do zapobiegania, jak i leczenia oparzeń słonecznych.

Aptamer-Pendant DNA Tetrahedron Sonda nanostrukturalna do ultraczułego wykrywania tetracykliny przez sprzężenie wyzwalanego przez cel wzmocnienia toczenia koła

Tetracyklina (TET) to antybiotyk o szerokim spektrum działania, często stosowany w profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, w dodatkach do pasz i tak dalej. Jednak jego pozostałości i akumulacja w żywności pochodzenia zwierzęcego mogą powodować szereg skutków ubocznych dla organizmu ludzkiego. Tutaj wyprodukowaliśmy TET aptamer-zawieszony DNA tetraedryczne nanostrukturalne kulki magnetyczne (Apt-tet MB) jako sondę do wykrywania TET. W obecności docelowego TET, starter DNA był uwalniany z MB Apt-tet, ponieważ aptamer TET mógł specyficznie wiązać TET. Następnie oddzielony starter DNA mógłby skutecznie zainicjować reakcję amplifikacji toczącego się koła (RCA) i wygenerować długą jednoniciową sekwencję tandemową.

Fish NFKB Repressing Factor ELISA Kit

MBS094699-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

SL0089FI Sunlong - Ask for price

Fish Nuclear Factor Kappa B, NFKB ELISA Kit

MBS1608381-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4470 EUR

Fish Nuclear Factor Kappa B, NFKB ELISA Kit

MBS1608381-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 415 EUR

Fish Nuclear Factor Kappa B, NFKB ELISA Kit

MBS1608381-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2270 EUR

Fish Nuclear Factor Kappa B, NFKB ELISA Kit

MBS1608381-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 540 EUR

Fish Nuclear factor-kappa B,NFKB ELISA KIT

E0258FI-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4482 EUR

Fish Nuclear factor-kappa B,NFKB ELISA KIT

E0258FI-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 360 EUR

Fish Nuclear factor-kappa B,NFKB ELISA KIT

E0258FI-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2241 EUR

Fish Nuclear factor-kappa B,NFKB ELISA KIT

E0258FI-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 498 EUR

Fish NF-Kappa-B Inhibitor Zeta (NFKBIZ) ELISA Kit

MBS9921753-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rat NFkB ELISA Kit

ERN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat NFkB ELISA Kit

EGTN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human NFkB ELISA Kit

EHN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse NFkB ELISA Kit

EF013780 Nova Lifetech 96tests 566 EUR

Sheep NFkB ELISA Kit

ESN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse NFkB ELISA Kit

EMN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine NFkB ELISA Kit

EBN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine NFkB ELISA Kit

ECN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit NFkB ELISA Kit

ERTN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey NFkB ELISA Kit

EMKN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken NFkB ELISA Kit

ECKN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine NFkB ELISA Kit

EPN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini NFkB ELISA Kit

EAN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish Nuclear Factor Kappa B p65 (NF-KB-p65) ELISA Kit

MBS9357969-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Nuclear Factor Kappa B p65 (NF-KB-p65) ELISA Kit

MBS9357969-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Nuclear Factor Kappa B p65 (NF-KB-p65) ELISA Kit

MBS9357969-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Nuclear Factor Kappa B p65 (NF-KB-p65) ELISA Kit

MBS9357969-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Guinea Pig NFkB ELISA Kit

EGN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

NFkB ELISA Kit (Rat) (OKAN05663)

OKAN05663 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

NFKB ELISA Kit (Rat) (OKWB00365)

OKWB00365 Aviva Systems Biology 96 Wells 686.4 EUR

Rat NFkB p65 ELISA Kit

ERN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat NFkB p65 ELISA Kit

EGTN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

OKWB00365-96W - NFKB ELISA Kit (Rat)

OKWB00365-96W Aviva Systems Biology 96Wells 450 EUR

Human NFkB p65 ELISA Kit

EHN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep NFkB p65 ELISA Kit

ESN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse NFkB p65 ELISA Kit

EMN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rat NFKB-p65 ELISA Kit

IRTNFKBP65KT Innovative research each 548 EUR

Rat NFKB-p65 ELISA Kit

MBS8427564-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

OKDD05124-48W - NFKB ELISA Kit (Mouse)

OKDD05124-48W Aviva Systems Biology 48Wells 450 EUR

OKDD05124-96W - NFKB ELISA Kit (Mouse)

OKDD05124-96W Aviva Systems Biology 96Wells 625 EUR

Bovine NFkB p65 ELISA Kit

EBN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine NFkB p65 ELISA Kit

ECN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit NFkB p65 ELISA Kit

ERTN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey NFkB p65 ELISA Kit

EMKN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken NFkB p65 ELISA Kit

ECKN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine NFkB p65 ELISA Kit

EPN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human NFKB-p65 ELISA Kit

IHURELAKT Innovative research each 548 EUR

Mouse NFKB-p65 ELISA Kit

IMSRELAKT Innovative research each 548 EUR

Fish NF-kappa-B Inhibitor Beta ELISA Kit

MBS104150-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Anserini NFkB p65 ELISA Kit

EAN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish NF-kappa-B Inhibitor Alpha ELISA Kit

MBS057241-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish NF-kappa-B Inhibitor Delta ELISA Kit

MBS068673-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Plant Nuclear Factor KB (NFKB) ELISA Kit

MBS9374462-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish PV ELISA Kit

QY-E150010 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Guinea Pig NFkB p65 ELISA Kit

EGN0028 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish P53 ELISA Kit

MBS008509-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish P53 ELISA Kit

MBS008509-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish P53 ELISA Kit

MBS008509-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish P53 ELISA Kit

MBS008509-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish FSH ELISA kit

QY-E160041 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish MHC ELISA Kit

SL0026FI Sunlong - 528 EUR

Fish Cd97 ELISA Kit

MBS047127-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Cd42 ELISA Kit

MBS031534-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish sCD8 ELISA Kit

MBS028420-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish sCD4 ELISA Kit

MBS028491-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish P210 ELISA Kit

MBS040693-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish ACTH ELISA Kit

SL0000FI Sunlong - 528 EUR

Fish AMPK ELISA Kit

SL0002FI Sunlong - 528 EUR

Fish Pirin ELISA Kit

MBS005867-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish sCD21 ELISA Kit

MBS046799-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Ca724 ELISA Kit

MBS014888-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish sCD14 ELISA Kit

MBS011886-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Furin ELISA Kit

MBS070627-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Agrin ELISA Kit

MBS032327-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish sCD23 ELISA Kit

MBS030255-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish pAMPK ELISA kit

ELA-E1671f Nova Lifetech 96tests 796 EUR

Fish Titin ELISA Kit

MBS087258-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Leptin ELISA kit

E01A104722 BlueGene 96T 700 EUR

Fish Afamin ELISA Kit

MBS088809-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Moesin ELISA Kit

MBS051418-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Epigen ELISA Kit

MBS055212-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Maspin ELISA Kit

MBS059062-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Amylin ELISA Kit

MBS009396-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Leptin ELISA Kit

MBS021271-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Leptin ELISA Kit

MBS021271-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Leptin ELISA Kit

MBS021271-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Leptin ELISA Kit

MBS021271-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Gelson ELISA Kit

MBS023728-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Myosin ELISA Kit

MBS018955-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Fusion ELISA Kit

MBS063877-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Necdin ELISA Kit

MBS072792-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Pepsin ELISA Kit

MBS024886-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Fascin ELISA Kit

MBS024484-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish CYP7A1 ELISA Kit

ELA-0133F Nova Lifetech 96tests 620 EUR

Fish Reelin ELISA Kit

MBS083545-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Desmin ELISA Kit

MBS039484-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Noggin ELISA Kit

MBS103602-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish ghrelin Elisa kit

EK750007 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

EK8732 SAB 96Т 799 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-48T Biomatik Corporation 48T 604.03 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4098.78 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-96T Biomatik Corporation 96T 862.9 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

AE30071FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

AE30071FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

CSB-EL018811FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

1-CSB-EL018811FI Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Chordin ELISA Kit

MBS087685-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Anillin ELISA Kit

MBS089009-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Opticin ELISA Kit

MBS091995-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Adropin ELISA Kit

MBS092568-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Adropin ELISA Kit

MBS092568-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Adropin ELISA Kit

MBS092568-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Adropin ELISA Kit

MBS092568-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Lactase ELISA Kit

MBS105707-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Plectin ELISA Kit

MBS106805-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Heparin ELISA Kit

MBS047093-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Relaxin ELISA Kit

MBS047330-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Viperin ELISA Kit

MBS049108-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Neugrin ELISA Kit

MBS049276-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Podocan ELISA Kit

MBS060271-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Nexilin ELISA Kit

MBS058843-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Acrosin ELISA Kit

MBS053481-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Podocin ELISA Kit

MBS019469-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Podocin ELISA Kit

MBS019469-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Podocin ELISA Kit

MBS019469-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Podocin ELISA Kit

MBS019469-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Nephrin ELISA Kit

MBS020022-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Pokemon ELISA Kit

MBS012421-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Laminin ELISA Kit

MBS013861-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Gastrin ELISA Kit

MBS015288-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Gastrin ELISA Kit

MBS015288-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Gastrin ELISA Kit

MBS015288-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Gastrin ELISA Kit

MBS015288-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Artemin ELISA Kit

MBS016377-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Artemin ELISA Kit

MBS016377-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Artemin ELISA Kit

MBS016377-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Artemin ELISA Kit

MBS016377-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Trypsin ELISA Kit

MBS017140-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Trypsin ELISA Kit

MBS017140-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Trypsin ELISA Kit

MBS017140-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Trypsin ELISA Kit

MBS017140-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Insulin ELISA Kit

MBS017490-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Insulin ELISA Kit

MBS017490-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Insulin ELISA Kit

MBS017490-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Insulin ELISA Kit

MBS017490-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Colicin ELISA Kit

MBS011870-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Motilin ELISA Kit

MBS020717-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Nidogen ELISA Kit

MBS069858-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Destrin ELISA Kit

MBS072265-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Asporin ELISA Kit

MBS025556-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Albumin ELISA Kit

MBS025761-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Albumin ELISA Kit

MBS025761-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Albumin ELISA Kit

MBS025761-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Albumin ELISA Kit

MBS025761-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Omentin ELISA Kit

MBS028482-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Decorin ELISA Kit

MBS030397-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Decorin ELISA Kit

MBS030397-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Decorin ELISA Kit

MBS030397-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Decorin ELISA Kit

MBS030397-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Hemogen ELISA Kit

MBS077758-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Vasorin ELISA Kit

MBS085406-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Galanin ELISA Kit

MBS043860-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Galanin ELISA Kit

MBS043860-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Galanin ELISA Kit

MBS043860-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Galanin ELISA Kit

MBS043860-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Midkine ELISA Kit

MBS045497-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Orexins ELISA Kit

MBS039835-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Fish Orexins ELISA Kit

MBS039835-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Fish Orexins ELISA Kit

MBS039835-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Fish Orexins ELISA Kit

MBS039835-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Fish Plasmin ELISA Kit

MBS040522-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price
Wreszcie, z SYBR Green I jako barwnikiem fluorescencyjnym, sygnał fluorescencji można było wykryć za pomocą sond detekcyjnych poprzez hybrydyzację produktu RCA. W optymalnych warunkach sygnał fluorescencyjny wzrastał wraz ze wzrostem docelowego stężenia TET w zakresie dynamicznym 5 rzędów wielkości od 0,001 do 10 ng mL -1 . Granica wykrywalności została obliczona na 0,724 pg mL -1  , a metoda wykazała wysoką selektywność względem TET wśród różnych antybiotyków. Co bardziej imponujące, metoda ta została wykorzystana do oznaczania TET w  próbkach ryb  i miodu. Uzyskane wyniki były zgodne z wynikami  zestawów ELISA  , które mają ogromny potencjał w dziedzinie analizy żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *