• 10 czerwca, 2022

Komercyjne zestawy ELISA dla ryb mają ograniczoną zdolność wykrywania różnych gatunków ryb i ich produktów.

Ryby są głównym źródłem pożywienia i alergenów, co wymaga deklaracji na pakowanej żywności, co często zapewnia stosowanie testów ELISA. Na całym świecie sprzedaje się i konsumuje ponad 1000 różnych gatunków ryb, coraz częściej dostarczanych przez akwakulturę. Aż 3% ogólnej populacji jest zagrożonych czasami śmiertelnymi reakcjami alergicznymi na ryby, co wymaga ścisłego unikania tego produktu spożywczego. Celem tego badania jest ocena zdolności trzech dostępnych na rynku testów ELISA do wykrywania szerokiej gamy ryb kostno-chrzęstnych i ich produktów, niezbędnych do zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego znakowania żywności.
Wykrycie 57 ryb kostnych wahało się od 26% do 61%. Powszechne gatunki europejskie i północnoamerykańskie, w tym gatunki karpia, dorsza i łososia, wykazały wyższy wskaźnik wykrywalności w porównaniu z tymi z regionu Azji i Pacyfiku, w tym panga oraz kilka gatunków makreli i tuńczyka.
Spośród 17 konserwowanych produktów rybnych w puszkach wykryto tylko od 65 do 86%, przy czym najniższy wskaźnik wykazywał tuńczyk. Nie wykryto żadnej ryby chrzęstnej (n=9) ani innych kręgowców (n=8) ani skorupiaków (n=5). Wykazujemy ograniczoną zdolność trzech komercyjnych zestawów ELISA dla ryb do wykrywania ryb i ich produktów. Złożoność ryb jako coraz częściej wykorzystywanego źródła białka powoduje pilną potrzebę udoskonalenia metod wykrywania, które są kluczowe dla przemysłu spożywczego, aby zapewnić bezpieczne produkty z owoców morza i zapewnić zgodność z przepisami międzynarodowymi. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ocena działania komercyjnych  zestawów ELISA   do badań przesiewowych pozostałości furazolidonu i furaltadonu w  rybach .

Monitorowanie regulacyjne pozostałości leków nitrofuranowych w produktach akwakultury koncentrowało się w dużej mierze na LC-MS/MS. Ponadto istnieje zapotrzebowanie na łatwe i wysokowydajne metody przesiewowe do programów monitorowania. Oceniliśmy działanie zestawów Ridascreen (R-Biopharm) ELISA na pozostałości leku nitrofuranowego w mięśniach ryb, z weryfikacją za pomocą LC-MS/MS. Dostępne były zestawy dla łańcuchów bocznych 3-amino-2-oksazolidynonu (AOZ) i 3-amino-5-morfolino-metylo-2-oksazolidynonu (AMOZ) odpowiednio furazolidonu i furaltadonu. Znaleźliśmy dobrą powtarzalność w wzmocnionych i poniesionych próbkach mięśni, z RSD w zakresie od 1,8% do 7,6%. Odzyskiwanie AOZ i AMOZ z mięśni wzmocnionych na poziomie 0,5-2 ng/g wahało się od 98% do 114%.
Wykazano doskonałą selektywność. Minimalne granice wykrywalności (MDL) dla AOZ i AMOZ w mięśniu wynosiły odpowiednio 0,05 i 0,2 ng/g. Dane ELISA były silnie skorelowane z danymi LC-MS/MS. Wyniki tego badania potwierdzają zastosowanie tych zestawów jako testów przesiewowych pod kątem pozostałości nitrofuranu w mięśniach ryb.

Poziomy wyjściowe CD200 w surowicy pozwalają przewidzieć rokowanie przewlekłej białaczki limfocytowej

CD200 związany z błoną ulega nadekspresji w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) i istnieją pewne dowody na to, że jego rozpuszczalna ektodomena (sCD200) może również brać udział w patofizjologii i chorobie. Jednak bardzo niewiele wiadomo na temat prognostycznego znaczenia sCD200. sCD200 był testowany w momencie rozpoznania u 272 pacjentów z CLL i 78 zdrowych osobników dobranych pod względem wieku i płci przy użyciu specyficznego zestawu ELISA  dla ludzkiego CD200 (glikoproteina błonowa OX-2)  . U pacjentów z CLL stwierdzono istotnie wyższe stężenie sCD200 w porównaniu z grupą kontrolną.
W naszej kohorcie sCD200 było istotnie wyższe u pacjentów w wieku powyżej 66 lat, ze stadium C Bineta, niezmutowanym IgVH i niekorzystnym (del11q lub del17p)  FISH . Czas do pierwszego leczenia i przeżycie całkowite były istotnie krótsze u pacjentów z wyższym stężeniem sCD200, przy czym jako granicę 1281 pg/ml przyjęto medianę stężenia sCD200 w całej kohorcie CLL. Jednak wpływ prognostyczny sCD200 nie został potwierdzony w analizie wielowymiarowej.
Wyjściowe wartości sCD200 wydawały się mieć wpływ na odpowiedź na chemioterapię lub chemioimmunoterapię, ale nie na leki celowane. Łącznie nasze dane pokazują, że poziomy sCD200 w surowicy korelują z bardziej agresywnymi cechami klinicznymi i biologicznymi i są w stanie przewidzieć gorsze rokowanie. Praca ta potwierdza istotną rolę CD200 nie tylko jako narzędzia diagnostycznego, ale także jako wskaźnika prognostycznego i potencjalnego celu terapeutycznego w CLL.
Fish NFkB Elisa Kit
Fish NFkB Elisa Kit

Suplementacja diety olejem rybim wzbogaconym w wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3   wspomaga gojenie się ran po oparzeniu słonecznym wywołanym promieniowaniem ultrafioletowym B u myszy

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe N-3 (N-3 PUFA) mogą łagodzić nowotwory skóry wywoływane przez promieniowanie ultrafioletowe B (UVB), ale ich wpływ na oparzenia słoneczne i zbliżające się gojenie ran pozostaje kontrowersyjny. Celem tego badania było zbadanie wpływu  oleju rybiego wzbogaconego w n-3 PUFA (n-3 PUFA-FO) na oparzenia słoneczne wywołane promieniowaniem UVB i późniejsze gojenie. Sześćdziesiąt samic myszy C57BL/6 podzielono na dwie grupy. Myszy z grupy leczonej karmiono n-3 PUFA-FO przez cały czas trwania eksperymentu. Myszy w grupie kontrolnej karmiono standardową dietą. Po dwóch tygodniach karmienia n-3 PUFA-FO myszy eksponowano na UVB przez 20 min i uśmiercano 20 dni później.
 • Podczas gojenia rany rejestrowano fotouszkodzenie skóry i obszar zmiany. Grubość zmian naskórkowych określano ilościowo w skrawkach skóry barwionych hematoksyliną i eozyną.
 • Stan zapalny i polaryzację makrofagów oceniano metodą qRT-PCR. Stres oksydacyjny i aktywność enzymów antyoksydacyjnych oznaczono ilościowo przy użyciu specyficznych zestawów ELISA  . Karmienie N-3 PUFA-FO zmniejszyło fotouszkodzenia UVB i przyspieszyło postęp gojenia się ran, co było połączone z mniej intensywnym stanem zapalnym i zwiększoną polaryzacją fenotypu makrofagów M2.
 • Ponadto n-3 PUFA-FO spowodował spadek poziomu dialdehydu malonowego (MDA), ale zwiększył aktywność katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GP), bez zmiany aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD).
 • N-3 PUFA-FO chroni przed fotouszkodzeniami skóry wywołanymi przez promieniowanie UVB i wspomaga gojenie ran poprzez modulowanie polaryzacji fenotypowej makrofagów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych.
 • N-3 PUFA-FO może być nowatorskim podejściem terapeutycznym zarówno do zapobiegania, jak i leczenia oparzeń słonecznych.

Aptamer-Pendant DNA Tetrahedron Sonda nanostrukturalna do ultraczułego wykrywania tetracykliny przez sprzężenie wyzwalanego przez cel wzmocnienia toczenia koła

Tetracyklina (TET) to antybiotyk o szerokim spektrum działania, często stosowany w profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, w dodatkach do pasz i tak dalej. Jednak jego pozostałości i akumulacja w żywności pochodzenia zwierzęcego mogą powodować szereg skutków ubocznych dla organizmu ludzkiego. Tutaj wyprodukowaliśmy TET aptamer-zawieszony DNA tetraedryczne nanostrukturalne kulki magnetyczne (Apt-tet MB) jako sondę do wykrywania TET. W obecności docelowego TET, starter DNA był uwalniany z MB Apt-tet, ponieważ aptamer TET mógł specyficznie wiązać TET. Następnie oddzielony starter DNA mógłby skutecznie zainicjować reakcję amplifikacji toczącego się koła (RCA) i wygenerować długą jednoniciową sekwencję tandemową.

Fish Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

SL0089FI Sunlong - Ask for price

Rat NFkB ELISA Kit

ERN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat NFkB ELISA Kit

EGTN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse NFkB ELISA Kit

EMN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep NFkB ELISA Kit

ESN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human NFkB ELISA Kit

EHN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish PV ELISA Kit

QY-E150010 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Monkey NFkB ELISA Kit

EMKN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit NFkB ELISA Kit

ERTN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine NFkB ELISA Kit

ECN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine NFkB ELISA Kit

EBN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish FSH ELISA kit

QY-E160041 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish MHC ELISA Kit

SL0026FI Sunlong - 528 EUR

Porcine NFkB ELISA Kit

EPN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken NFkB ELISA Kit

ECKN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini NFkB ELISA Kit

EAN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish ACTH ELISA Kit

SL0000FI Sunlong - 528 EUR

Fish AMPK ELISA Kit

SL0002FI Sunlong - 528 EUR

Fish pAMPK ELISA kit

ELA-E1671f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Leptin ELISA kit

E01A104722 BlueGene 96T 700 EUR

Fish CYP7A1 ELISA Kit

ELA-0133F Lifescience Market 96 Tests 894 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

EK8732 SAB 96Т 799 EUR

Fish ghrelin Elisa kit

EK750007 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-48T Biomatik Corporation 48T 604.03 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4098.78 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

EKC42601-96T Biomatik Corporation 96T 862.9 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

CSB-EL018811FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish trypsin ELISA Kit

1-CSB-EL018811FI Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Melanin ELISA Kit

AE30071FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Melanin ELISA Kit

AE30071FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Hirudin ELISA Kit

NSL0006Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish ghrelin ELISA Kit

SL0027FI Sunlong - 528 EUR

Fish Trypsin ELISA Kit

SL0095FI Sunlong - Ask for price

Fish Cortisol ELISA Kit

EKC31067-48T Biomatik Corporation 48T 328.86 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

EKC31067-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2231.55 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

EKC31067-96T Biomatik Corporation 96T 469.8 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

ELA-E0462f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish estrogen ELISA Kit

ELA-E0696f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

EK0067 SAB 96 tests 659 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F1 ChemNorm 96T 530.4 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CN-00303F2 ChemNorm 48T 351.6 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

CSB-E08487f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

1-CSB-E08487f Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Cortisol ELISA Kit

NSL0005Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Cortisol ELISA Kit

SL0014FI Sunlong - 528 EUR

Fish phosvitin ELISA Kit

ELA-E1679f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Thyroxine ELISA Kit

ELA-E0452f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Thyroxine ELISA kit

55R-1941 Fitzgerald 96 tests 625 EUR

Fish Prolactin ELISA kit

55R-2035 Fitzgerald 96 tests 730 EUR

Fish estradiol ELISA Kit

QY-E160034 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish glutathione ELISA Kit

ELA-E0294f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish prothrombin ELISA Kit

QY-E160030 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Triglyceride ELISA kit

E01A104724 BlueGene 96T 700 EUR

Fish Progesterone ELISA kit

ELA-E0459f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish Testosterone ELISA Kit

QY-E160033 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Testosterone ELISA Kit

SL0032FI Sunlong - 528 EUR

Fish Streptozotocin ELISA kit

E01A104716 BlueGene 96T 700 EUR

Fish Malondialdehyde ELISA Kit

ELA-E0597f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Guinea Pig NFkB ELISA Kit

EGN0018 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Fish(IL-1β) ELISA Kit

QY-E160032 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

NFKB ELISA Kit (Rat) (OKWB00365)

OKWB00365 Aviva Systems Biology 96 Wells 686.4 EUR

NFkB ELISA Kit (Rat) (OKAN05663)

OKAN05663 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

Fish Pepsin(PP)ELISA Kit

YLA0049FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Pepsin(PP)ELISA Kit

YLA0049FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish IL-1beta Elisa Kit

EK750005 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

EK10119 SAB 96Т 799 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

AE35762FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

AE35762FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Leptin(Lep) ELISA Kit

NSL0012Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Lipase(LPS) ELISA Kit

NSL0013Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Leptin (LEP) ELISA Kit

SL0049FI Sunlong - 528 EUR

Fish leptin(LEP) ELISA Kit

YLA0022FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish leptin(LEP) ELISA Kit

YLA0022FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Insulin,INS ELISA Kit

EKC32156-48T Biomatik Corporation 48T 647.15 EUR

Fish Insulin,INS ELISA Kit

EKC32156-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4391.38 EUR

Fish Insulin,INS ELISA Kit

EKC32156-96T Biomatik Corporation 96T 924.5 EUR

Fish C-Peptide ELISA Kit

ELA-E0447f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

EKC42066-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

EKC42066-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

EKC42066-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Fish Insulin (INS) ELISA Kit

EK11547 SAB 96Т 799 EUR

Fish Glucagon (GC) ELISA Kit

AE63704FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Glucagon (GC) ELISA Kit

AE63704FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

CSB-E12123Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Insulin, INS ELISA Kit

1-CSB-E12123Fh Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish dopamine(DA) ELISA kit

CSB-EQ027496FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish dopamine(DA) ELISA kit

1-CSB-EQ027496FI Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Insulin (INS) ELISA Kit

AE60754FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Insulin (INS) ELISA Kit

AE60754FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Dopamine(DA)ELISA Kit

QY-E160057 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Ferritin (FE) ELISA Kit

QY-E160031 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish TBARS(TBARS)ELISA Kit

QY-E160040 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Insulin(INS) ELISA Kit

NSL0010Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish estrogen,E ELISA Kit

SL0011FI Sunlong - 528 EUR

Fish Dopamine (DA) ELISA Kit

SL0046FI Sunlong - 528 EUR

Fish Insulin(INS) ELISA Kit

SL0066FI Sunlong - Ask for price

Fish dopamine(DA)ELISA KIT

YLA0021FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish dopamine(DA)ELISA KIT

YLA0021FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

EKC32145-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

EKC32145-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

EKC32145-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

EK9995 SAB 96Т 799 EUR

Fish Thyroxine,T4 Elisa Kit

EK750003 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish estradiol(E2) Elisa Kit

EK750010 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Melatonin (MT) Elisa Kit

EK750011 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Catalase (CAT) Elisa kit

EK750017 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

EK6864 SAB 96Т 799 EUR

Fish Estradiol (E2) ELISA Kit

EK10514 SAB 96Т 799 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EKC40454-48T Biomatik Corporation 48T 312.2 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EKC40454-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2118.5 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EKC40454-96T Biomatik Corporation 96T 446 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

EK11313 SAB 96Т 799 EUR

Fish Phosvitin (PV) ELISA Kit

EK12207 SAB 96Т 799 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

EK12242 SAB 96Т 799 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

EK0068 SAB 96 tests 779 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

EK0073 SAB 96 tests 629 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

AE16229FI-48Tests Abebio 48 Tests 200 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

AE16229FI-96Tests Abebio 96 Tests 360 EUR

Fish Phosvitin (PV) ELISA Kit

AE63258FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Phosvitin (PV) ELISA Kit

AE63258FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

AE63296FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

AE63296FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

CN-00301F1 ChemNorm 96T 546 EUR

Fish Thyroxine,T5 ELISA Kit

CN-00301F2 ChemNorm 48T 364.8 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

CSB-E13017Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Estradiol(E2) ELISA kit

1-CSB-E13017Fh Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

CSB-E15928Fh-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA kit

1-CSB-E15928Fh Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

CSB-E08489f-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Thyroxine, T4 ELISA Kit

1-CSB-E08489f Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

AE34674FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

AE34674FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Estradiol (E2) ELISA Kit

AE46327FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Estradiol (E2) ELISA Kit

AE46327FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Cortisol (COR) ELISA Kit

AE49338FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Cortisol (COR) ELISA Kit

AE49338FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

AE59165FI-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

AE59165FI-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Fish Thyroxine (T4) ELISA Kit

abx051599-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Fish Serotonin(ST)ELISA Kit

QY-E160055 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

QY-E150003 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

QY-E160039 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

QY-E160045 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish Aconitase 1 ELISA Kit

QY-E160048 Qayee Biotechnology 96T 573.6 EUR

Fish β-carotene ELISA Kit

NSL0016Fi Sunlong 96 wells 528 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA Kit

SL0017FI Sunlong - 528 EUR

Fish Catalase (CAT) ELISA Kit

SL0028FI Sunlong - 528 EUR

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

SL0033FI Sunlong - 528 EUR

Fish Melatonin (MT) ELISA Kit

SL0036FI Sunlong - 528 EUR

Fish Lysozyme (LZM) ELISA Kit

SL0050FI Sunlong - 528 EUR

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

YLA0003FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Thyroxine,T4 ELISA KIT

YLA0003FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

YLA0010FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Estradiol(E2)ELISA Kit

YLA0010FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Cortisol(COR) ELISA Kit

YLA0011FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Cortisol(COR) ELISA Kit

YLA0011FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Catalase (CAT)ELISA Kit

YLA0014FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Catalase (CAT)ELISA Kit

YLA0014FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish lysozyme(LZM)ELISA Kit

YLA0020FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish lysozyme(LZM)ELISA Kit

YLA0020FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Melatonin(MT) ELISA Kit

YLA0023FI-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Fish Melatonin(MT) ELISA Kit

YLA0023FI-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

EKC32144-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

EKC32144-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

EKC32144-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

Fish Cortisol (CORT) Elisa Kit

EK750001 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Histamine(HIS) Elisa Kit

EK750264 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.87 EUR

Fish Prolactin (PRL) ELISA Kit

EK8229 SAB 96Т 799 EUR

Fish Histamine (HIS) ELISA Kit

EK10370 SAB 96Т 799 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

CSB-EL006394FI-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Fish Aromatase(ARO) ELISA Kit

1-CSB-EL006394FI Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Fish Prolactin (PRL) ELISA Kit

AE25900FI-48Tests Abebio 48 Tests 230 EUR
Wreszcie, z SYBR Green I jako barwnikiem fluorescencyjnym, sygnał fluorescencji można było wykryć za pomocą sond detekcyjnych poprzez hybrydyzację produktu RCA. W optymalnych warunkach sygnał fluorescencyjny wzrastał wraz ze wzrostem docelowego stężenia TET w zakresie dynamicznym 5 rzędów wielkości od 0,001 do 10 ng mL -1 . Granica wykrywalności została obliczona na 0,724 pg mL -1  , a metoda wykazała wysoką selektywność względem TET wśród różnych antybiotyków. Co bardziej imponujące, metoda ta została wykorzystana do oznaczania TET w  próbkach ryb  i miodu. Uzyskane wyniki były zgodne z wynikami  zestawów ELISA  , które mają ogromny potencjał w dziedzinie analizy żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *