• 10 czerwca, 2022

N-tlenek trimetyloaminy (TMAO) w zdrowiu człowieka

Ze względu na liczne powiązania między N-tlenkiem trimetyloaminy (TMAO) a różnymi zaburzeniami i chorobami, temat ten jest bardzo popularny i często podejmowany przez badaczy. TMAO to związek o niskiej masie cząsteczkowej należący do klasy tlenków amin. Powstaje w procesie utleniania trimetyloaminy (TMA) przez wątrobowe monooksygenazy flawinowe (FMO1 i FMO3). TMAO powstaje głównie z substratów odżywczych pochodzących z metabolizmu fosfatydylocholiny/choliny, karnityny, betainy, dimetyloglicyny i ergotioneiny przez mikroflorę jelitową okrężnicy. Na jego poziom wpływa wiele czynników, m.in. wiek, płeć, dieta, skład mikroflory jelitowej, czynność nerek, a także aktywność monooksygenazy wątrobowej flawiny.
Wiele badań wskazuje na pozytywny związek między poziomem stężenia TMAO a rozwojem różnych chorób, takich jak choroby układu krążenia i zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym miażdżyca, nadciśnienie, udar niedokrwienny, migotanie przedsionków, niewydolność serca, ostry zawał mięśnia sercowego, przewlekła choroba nerek, a także cukrzyca, zespół metaboliczny, nowotwory (żołądka, okrężnicy), a także zaburzenia neurologiczne. W niniejszym przeglądzie podsumowaliśmy aktualną wiedzę na temat wpływu TMAO na zdrowie człowieka, związku między TMAO a mikrobiotą jelitową, roli TMAO w różnych chorobach oraz aktualnych technik analitycznych stosowanych w oznaczaniu TMAO w płynach ustrojowych.

Wpływ diet zwierzęcych lub roślinnych na  poziom trimetyloaminy – N – tlenku  (TMAO) we krwi i moczu u  ludzi

Kilka badań wykazało, że poziomy N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) w osoczu i moczu są wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dieta z pewnością ma duży wpływ na poziom TMAO, ale nadal nie ma pewności, która dieta najskuteczniej zmniejsza ten czynnik ryzyka. PubMed, Web of Science i Scopus przeszukiwano w poszukiwaniu badań opublikowanych do 1 lipca 2021 r. przy użyciu określonych słów kluczowych.
Ogółem oceniono 447 badań, z których wykluczono prace dotyczące poszczególnych produktów spożywczych lub suplementów lub przeprowadzonych na dzieciach, in vitro lub na modelach zwierzęcych. W przeglądzie uwzględniono dwadzieścia pięć badań. Trzy badania wykazały, że ograniczenie kalorii i (trzewna) utrata masy ciała poprawiają poziom TMAO. Sześć z ośmiu badań wykazało korzystny wpływ diet roślinnych na stężenie TMAO w osoczu lub moczu. Większość badań wykazała, że ​​dieta bogata w białko, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, taka jak dieta bogata w ryby lub czerwone mięso, ma negatywny wpływ na poziom TMAO.
Większość badań, które oceniały związek między dietą a stężeniem TMAO w osoczu lub moczu, wydaje się wskazywać, że diety roślinne (śródziemnomorska, wegetariańska i wegańska) są skuteczne w poprawie poziomu TMAO, podczas gdy diety zwierzęce wydają się mieć odwrotny skutek. Potrzebne są dalsze długoterminowe badania, aby ocenić, czy diety wegetariańskie lub wegańskie są bardziej skuteczne niż dieta śródziemnomorska w obniżaniu poziomu TMAO.
Human Trimethylamine-N-oxide
Human Trimethylamine-N-oxide

Trimetyloamina  – N – tlenek  indukuje reakcje osteogenne w  ludzkich  komórkach śródmiąższowych zastawki aortalnej in vitro i zaostrza uszkodzenia zastawki aortalnej u myszy

Ostatnie badania wykazały, że pochodzący z choliny metabolit N-tlenek trimetyloaminy (TMAO) jest biomarkerem, który promuje choroby sercowo-naczyniowe poprzez wywoływanie stanu zapalnego i stresu. Reakcje zapalne i stres są zaangażowane w progresję zwapnionej choroby zastawki aortalnej (CAVD). Tutaj zbadaliśmy, czy TMAO indukuje różnicowanie osteogenne komórek śródmiąższowych zastawki aortalnej (AVIC) poprzez szlaki retikulum endoplazmatycznego (ER) i mitochondrialnego stresu in vitro i in vivo.
Poziomy TMAO w osoczu były wyższe u pacjentów z CAVD (n = 69) niż u ludzi bez CAVD (n = 263), co zbadano metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas. Western blot i sondy barwiące wykazały, że TMAO indukował odpowiedź osteogenną w ludzkich AVIC. Ponadto TMAO promował stres ER, stres mitochondrialny i aktywację NF-κB in vitro. Warto zauważyć, że efekty pośredniczone przez TMAO zostały odwrócone przez zastosowanie stresu ER, stresu mitochondrialnego oraz inhibitorów aktywacji NF-κB i siRNA. Myszy, którym podawano cholinę w diecie wysokotłuszczowej, znacznie zwiększyły poziomy TMAO i grubość zastawki aortalnej , które zostały zredukowane przez leczenie 3,3-dimetylo-1-butanolem (DMB, inhibitorem tworzenia trimetyloaminy).
Pochodzący z choliny TMAO promuje różnicowanie osteogenne poprzez ER i szlaki stresu mitochondrialnego in vitro oraz uszkodzenia zastawki aortalnej in vivo.
N-tlenek trimetyloaminy (TMAO), metabolit wytwarzany przez mikrobiotę jelitową, jest związany z chorobami sercowo-naczyniowymi. Tutaj pokazujemy, że pacjenci z uwapnioną chorobą zastawki aortalnej (CAVD) mają podwyższone poziomy krążącego TMAO. TMAO indukuje odpowiedzi osteogenne w ludzkich komórkach śródmiąższowych zastawki aortalnej poprzez stres retikulum endoplazmatycznego-mitochondrialnego in vitro i zaostrza uszkodzenia zastawki aortalnej u myszy. Może to dostarczyć wskazówek dotyczących patogenezy CAVD i atrakcyjnych potencjalnych celów w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu tej choroby.

Systematyczne badanie związku  N – tlenku trimetyloaminy   i L-karnityny z otyłością zarówno  u ludzi , jak  i gryzoni

Wcześniejsze badania sugerowały potencjalne związki N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) i jego metabolicznego prekursora l-karnityny z otyłością. Istniejące dowody są jednak ograniczone i niespójne. W niniejszym badaniu przeprowadzamy przekrojową analizę związków poziomów TMAO i l-karnityny w surowicy z pomiarami otyłości, w tym BMI, rozkładem tkanki tłuszczowej i składem ciała u 1081 uczestników z ogólnej populacji Nowej Funlandii. Oceniono również dietetyczny wpływ TMAO i l-karnityny na zapobieganie otyłości wywołanej dietą wysokotłuszczową zarówno u samców, jak i samic myszy.
Znaleźliśmy istotne powiązania między wyższymi poziomami l-karnityny w surowicy a otyłością (wyższym BMI, masy tkanki tłuszczowej i VT%) u kobiet, ale nie u mężczyzn po kontrolowaniu wielu czynników zakłócających. Poziomy TMAO w surowicy były dodatnio związane z wiekiem, ale nie z otyłością zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. Dieta TMAO nie miała wpływu na gromadzenie tłuszczu u myszy karmionych dietą wysokotłuszczową. Jednak suplementacja l-karnityną zapobiegała otyłości wywołanej dietą wysokotłuszczową zarówno u samców, jak i samic myszy poprzez zwiększenie lipolizy i zmniejszenie lipogenezy w białej tkance tłuszczowej. Niniejsze badanie dostarcza dalszych dowodów na związek między TMAO, l-karnityną i otyłością.

Tlenek trimetyloaminy – N –  jest obecny w  płynie pęcherzykowym człowieka  i jest negatywnym predyktorem jakości zarodka.

Czy poziomy N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) w ludzkim płynie pęcherzykowym (FF) są powiązane z wynikami IVF? Wyższe poziomy TMAO są negatywnym predyktorem zapłodnienia oocytów i jakości zarodka. TMAO jest produktem metabolicznym choliny i l-karnityny zawartej w diecie wytwarzane przez kolejne modyfikacje enzymatyczne przez mikrobiotę jelitową i hepatocyty. TMAO promuje szlaki stresu zapalnego i oksydacyjnego i został scharakteryzowany jako przyczynowy biomarker rozwoju choroby kardiometabolicznej. W niniejszym badaniu przekrojowym próbki (FF i osocze) z 431 zmodyfikowanych cykli naturalnego cyklu (MNC)-IVF od 132 pacjentów zostały zebrane prospektywnie od października 2014 r. do marca 2018 r. w jednym akademickim ośrodku medycznym.

Trimethylamine N-oxide

HY-116084 MedChemExpress 1 g 32.47 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A8486 BlueGene 96T 700 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269386-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269386-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269386-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269386-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Trimethylamine N-oxide, 98%

T1032-005 GenDepot 5g 206.4 EUR

Trimethylamine N-oxide, 98%

T1032-025 GenDepot 25g 295.2 EUR

Trimethylamine N-oxide, 98%

T1032-100 GenDepot 100g 378 EUR

Trimethylamine-d9 N-Oxide

T795792 Toronto Research Chemicals 50mg 281 EUR

Trimethylamine-d9 N-Oxide

MBS6108438-5mg MyBiosource 5(mg 665 EUR

Trimethylamine-d9 N-Oxide

MBS6108438-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 2845 EUR

Trimethylamine N-oxide-d9

HY-116084S MedChemExpress 1 mg 64.94 EUR

Human trimethylamine N-oxide -TMAO- ELISA Kit

QY-E05879 Qayee Biotechnology 96T 400 EUR

Trimethylamine-N-oxide-13C3

HY-116084S1 MedChemExpress 1mg Ask for price

Trimethylamine N-oxide dihydrate

T5247-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Trimethylamine N-oxide dihydrate

T5247-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Trimethylamine N-oxide dihydrate

T5247-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Trimethylamine N-oxide dihydrate

T5247-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Trimethylamine N-oxide dihydrate

T5247-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Trimethylamine N-Oxide Dihydrate

T795790 Toronto Research Chemicals 100mg 109 EUR

Trimethylamine N-oxide dihydrate

MBS3610017-5mg MyBiosource 5mg 200 EUR

Trimethylamine N-oxide dihydrate

MBS3610017-5x5mg MyBiosource 5x5mg 580 EUR

Trimethylamine N-oxide dihydrate

MBS5751682-1g MyBiosource 1g 145 EUR

Trimethylamine N-oxide dihydrate

MBS5751682-5x1g MyBiosource 5x1g 500 EUR

Trimethylamine N-oxide (dihydrate)

HY-108915 MedChemExpress 1 g 59.52 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide (TMAO) Elisa Kit

EK715704 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.52 EUR

Human Trimethylamine-N-Oxide,TMAO ELISA KIT

EA0203Hu Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

ELK8356-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

ELK8356-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763 Glentham Life Sciences 10g 119.46 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-10 Glentham Life Sciences 10 15.7 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-100 Glentham Life Sciences 100 46.8 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-100G Glentham Life Sciences 100 g 92.4 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-10G Glentham Life Sciences 10 g 52.8 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-25 Glentham Life Sciences 25 22.1 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-250 Glentham Life Sciences 250 71.1 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-250G Glentham Life Sciences 250 g 122.4 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-25G Glentham Life Sciences 25 g 62.4 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-500 Glentham Life Sciences 500 130.5 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate

GK5763-500G Glentham Life Sciences 500 g 194.4 EUR

Trimethylamine-13C3 N-Oxide Hydrate

T795793 Toronto Research Chemicals 10mg 269 EUR

Human Trimethylamine-N-Oxide, TMAO GENLISA ELISA

KBH4733 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E01T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E01T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E01T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA Kit

E01A8466 BlueGene 96T 700 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7254766-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7254766-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7254766-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7254766-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Human Trimethylamine-N-Oxide Reductase ELISA Kit

MBS3803565-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Trimethylamine-N-Oxide Reductase ELISA Kit

MBS3803565-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Trimethylamine-N-Oxide Reductase ELISA Kit

MBS3803565-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Trimethylamine-N-Oxide Reductase ELISA Kit

MBS3803565-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

TMAO Medium (Trimethylamine-N-Oxide

M1159-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.27 EUR

Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%

T26505 Pfaltz & Bauer 25G 251.88 EUR

Human Trimethylamine N-oxide reductase (TMAO) ELISA Kit

SL3802Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase,TMAO ELISA Kit

YLA4315HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human Trimethylamine-N-oxide reductase,TMAO ELISA Kit

YLA4315HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Human Trimethylamine-N-oxide reductase,TorA ELISA KIT

EA0141Hu Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase, TorA ELISA Kit

MBS1609968-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3460 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase, TorA ELISA Kit

MBS1609968-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1750 EUR

Human Trimethylamine-N-oxide reductase, TorA ELISA Kit

MBS1609968-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A17230 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269725-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269725-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269725-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7269725-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A52129 BlueGene 96T 700 EUR

TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

ELK8678-48T ELK Biotech 48T Ask for price

TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

ELK8678-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Goat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271070-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271070-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271070-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271070-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

RE10066-48wellsplate Reed Biotech 48-wells plate 126 EUR

TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

RE10066-96wellsplate Reed Biotech 96-wells plate 180 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A25976 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A104423 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270063-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270063-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270063-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270063-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Sheep Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273129-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Sheep Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273129-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Sheep Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273129-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Sheep Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273129-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Canine Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A69559 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A34695 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A86999 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A78276 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270399-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270399-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270399-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rabbit Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270399-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Canine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271760-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Canine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271760-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Canine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271760-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Canine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271760-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272110-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272110-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272110-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Monkey Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272110-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Bovine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272449-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Bovine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272449-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Bovine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272449-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Bovine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272449-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Porcine Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A60847 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A95706 BlueGene 96T 700 EUR

Hamster Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A104902 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271421-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Porcine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271421-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Porcine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271421-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Porcine Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7271421-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Chicken Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272790-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Chicken Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272790-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Chicken Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272790-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Chicken Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7272790-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Hamster Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273383-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Hamster Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273383-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Hamster Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273383-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Hamster Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7273383-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rat TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8807602-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Rat TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8807602-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 350 EUR

Rat TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8807602-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1710 EUR

Rat TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8807602-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 445 EUR

Guinea Pig Trimethylamine-N-oxide ELISA kit

E01A43412 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Trimethylamine-N-Oxide,TMAO ELISA KIT

EA0116Mo Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Mouse TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

ELK0789-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Mouse TMAO(Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

ELK0789-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Guinea Pig Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270731-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Guinea Pig Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270731-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Guinea Pig Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270731-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Guinea Pig Trimethylamine-N-oxide ELISA Kit

MBS7270731-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Mouse TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8820163-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3130 EUR

Mouse TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8820163-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 350 EUR

Mouse TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8820163-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1710 EUR

Mouse TMAO (Trimethylamine-N-oxide) ELISA Kit

MBS8820163-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 445 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA Kit

E01A17210 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E02T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E02T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E02T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E08T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E08T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E08T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E07T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E07T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E07T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7255615-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7255615-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7255615-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7255615-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA Kit

E01A52109 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E06T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E06T0881-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E06T0881-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7260288-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7260288-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7260288-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Goat Trimethylamine-N-oxide Reductase ELISA Kit

MBS7260288-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA Kit

E01A25956 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Trimethylamine-N-oxide reductase ELISA kit

E03T0881-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
  • TMAO i jego prekursory (cholina, l-karnityna i gamma-butyrobetaina) zostały zmierzone za pomocą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej w (i) dopasowanych FF i osoczu z 63 cykli MNC-IVF, w celu porównania poziomów metabolitów w dwie macierze i (ii) FF z 232 cykli MNC-IVF, w których podczas nakłucia pęcherzyka pobrano tylko jeden oocyt.
  • Związek między poziomami metabolitów a zapłodnieniem oocytów, procentem fragmentacji zarodków, jakością zarodków i występowaniem ciąży analizowano za pomocą wielopoziomowych uogólnionych równań estymujących z dostosowaniem do charakterystyki pacjenta i cyklu. Poziom choliny był wyższy w FF w porównaniu z dopasowanym osoczem (P < 0,001). Odwrotnie, poziomy TMAO i gamma-butyrobetainy były niższe w FF w porównaniu z osoczem (odpowiednio P = 0,001 i P = 0,075).
  • W przypadku wszystkich metabolitów istniała pozytywna korelacja między FF a poziomami w osoczu. Wreszcie, poziomy TMAO i jego pochodzącej z jelit prekursora gamma-butyrobetainy były niższe w FF z oocytów, które przeszły normalne zapłodnienie (TMAO: iloraz szans [OR] 0,66 [0,49-0,90], P = 0,008 na wzrost o 1,0 μmol/l; gamma-butyrobetaina: OR 0,77 [0,60-1,00], P = 0,047 na wzrost o 0,1-μmol/L) i rozwinęła się w zarodki najwyższej jakości (TMAO: OR 0,56 [0,42-0,76], P < 0,001 na 1,0-μmol/L gamma-butyrobetaina: OR 0,79 [0,62-1,00], P = 0,050 na wzrost o 0,1 μmol/l) niż w przypadku FF z oocytów o nieoptymalnym rozwoju.
  • W tej analizie nie określono ilościowo indywidualnego wkładu diety, bakterii jelitowych i wątroby do puli metabolitów. Uzasadnione są dalsze badania dotyczące udziału diety i wpływu bakterii jelitowych na FF TMAO. Ponieważ TMAO integruje dietę, mikrobiotę i konfigurację genetyczną osoby, nasze wyniki wskazują na potencjalne ważne implikacje kliniczne dla jego zastosowania jako biomarkera w interwencjach dotyczących stylu życia w celu poprawy płodności.
  • Na ten projekt nie otrzymano żadnego zewnętrznego finansowania. Wydział Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Groningen otrzymał nieograniczony grant edukacyjny firmy Ferring Pharmaceutical BV, Holandia. Autorzy nie mają innych konfliktów interesów.Niderlandzki rejestr procesowy o numerze NTR4409.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *