• 10 czerwca, 2022

Enterotoksynogenne enterotoksyny Escherichia coli regulują nabłonkowy do odpornościowy przekaźnik cytokin IL-33 i IL-1Ra

Enterotoksygenna  Escherichia coli  (ETEC) pozostaje główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności z powodu biegunki u dzieci w placówkach o niskich zasobach. Niewiele badań analizowało konsekwencje jednoczesnego zatrucia termostabilnymi (ST) i termolabilnymi (LT) enterotoksynami, pomimo zwiększonej częstości występowania dzikich izolatów ETEC wyrażających obie toksyny. Dlatego zastosowaliśmy kombinację hodowli tkankowej i mysich modeli, aby zbadać wpływ jednoczesnego zatrucia ST+LT na odpowiedzi komórek nabłonkowych…

Read More
bodiesrevealed

Strukturalny wpływ glikodendrymerów rekrutujących

Strukturalny wpływ glikodendrymerów rekrutujących przeciwciała (ARG) na cytotoksyczność przeciwnowotworową  The recruitment of endogenous antibodies towards most cancers cells has develop into a dependable antitumoral immunotherapeutic various over the past decade. The covalent attachment of antibody and tumor binding modules (ABM and TBM) inside a single, well-defined artificial molecule was certainly demonstrated to advertise the formation of an interacting ternary…

Read More